Нещо ново за кухнята | Something new for the kitchen

organizirai.com_kitchen_organizing_shelf_insert-ikea_variera_shkaf-raft_vutreshen_raft_best_bulgarian_bloggers_bg_blogove2
bg Здравейте, приятели! Бързам да направя един изключително кратък пост, в който да споделя с вас как днес внесох ред в един от кухненските шкафове. Бъдете милостиви, защото не е лесно човек да си показва бъркотията пред неограничена аудитория в Интернет :D
gb1 Hello, friends! I’m in a hurry to write a very short post in order to tell you how I put in order one of the kitchen cabinets earlier today. Be merciful because it is not easy for a person to show their mess to an unlimited audience on the Internet :D

bg Цяла седмица чаках поръчка от Икеа и днес липсата ми на търпение ме доведе дотам, че да откажа поръчката и да взема продуктите от място. Част от стоките, които така ревностно исках, бяха два вътрешни рафта VARIERA със следните размери:

Ширина: 32 см
Дълбочина: 28 см
Височина: 16 см

gb1 For a whole week I waited for an order from Ikea and today my lack of patience has led me to refuse the order and take the products directly from the store. Part of the goods that I so zealously wanted were two internal VARIERA shelves of the following sizes:

Width: 32 cm
Depth: 28 cm
Height: 16 cm 

bg Сглобяването изглежда елементарно, но бързам да ви предупредя, че изисква здрави нерви и силен захват. Предстои ви да се борите с 4 ужасно малки болтчета, затова бъдете дзен.

И така, извадих всичко от кухненския шкаф, който е тема на днешната публикация, след което го почистих старателно и пъхнах вътре новите си рафтове. Крайния резултат може да видите и сами, без да е неоходимо да изтъквам, колко практични се оказаха двата стоманени бели рафта.

gb1  The assembling seems clumsy, but I’m in a hurry to warn you that it requires stable mind and a strong hands. You are about to fight with 4 terribly small bolts, so be Zen.

So, I took everything out of the kitchen cabinet that was the subject of today’s publication, then I cleaned it thoroughly and slid inside my new shelves. The end result can be seen by yourself, without the need to highlight how practical the two steel white shelves turned out.

bg Преди:
gb1  Before:

organizirai.com_kitchen_organizing_shelf_insert-ikea_variera_shkaf-raft_vutreshen_raft_best_bulgarian_bloggers_bg_blogove3

bg След:
gb1 After:

organizirai.com_kitchen_organizing_shelf_insert-ikea_variera_shkaf-raft_vutreshen_raft_best_bulgarian_bloggers_bg_blogove2

bg Как намирате крайния резултат? Дали мога да намеря и още по-добър начин на организация за този шкаф?
gb1  How do you find the end result? Can I find an even better way of organizing this cabinet?

organizirai.com_kitchen_organizing_shelf_insert-ikea_variera_shkaf-raft_vutreshen_raft_best_bulgarian_bloggers_bg_blogove

bg А долу вдясно може би забелязвате нещо, което вече сте виждали в блога – поставката, на която подреждаме чиниите вкъщи. Все още мнението ми остава непроменено – това е изключително функционално приспособление, което препоръчвам за всяка кухня.
gb1  And at the bottom right you may notice something you’ve already seen on the blog – the organizer on which we store the dishes at home. Still my opinion remains unchanged – this is an extremely functional gadget I recommend for every kitchen.

Comment

See also