9 причини следващото ти удоволствие да е СПА ден/ 9 Reasons Why Your Next Treat Should Be a Spa Day

organizirai.com-spa-day-reasons-guest-blogger-australia-bulgaria-cveti-olivia-organizing-treatment3
bg Прекарваме толкова много време в тревоги свързани с работата, дома и близките ни и общо взето с всичко друго, освен да мислим за самите себе си. Е, време е да  отделиш малко време и за себе си. А какъв по-добър начин да си покажем малко любов от това да се поглезим с един удивителен СПА ден? Е, ако имате нужда от убеждаване (но пък защо бихте имали съмнения?), следват 9 причини, поради които трябва да отидете в СПА центъра още в първия възможен за вас ден.
gb1 We spend so much time caring about our job, our home, our loved ones and basically everything else but ourselves. Well, it’s time to devote some time to you. And what better way to show yourself some love than to treat yourself to an amazing spa day? Well, if you need any persuading (but why would you?), here are 9 reasons why you should go to a spa on your first available day.

bg Покажете на себе си малко любов

Често забравяме колко важна е грижата за нас самите. Невъзможно е да имаме добра връзка с тялото и съзнанието си, ако не даваме на себе си грижата, която заслужаваме. Когато излезете навън и се поглезите, вие просто ще почувствате любовта и ще се почуствате по-свързани със себе си, защото разпознавате онова, което вашият ум и тяло жадуват, и си го позволявате.

gb1 Show yourself some love

We often forget how important self-care is. It’s impossible to have a good relationship with your body and your mind if you are not giving yourself the treatment you deserve. When you take yourself out and treat yourself, you will simply feel the love overflow you and you will feel more in touch with yourself – because you’re recognizing what your mind and body are craving, and you are giving it to yourself.


organizirai.com-spa-day-reasons-guest-blogger-australia-bulgaria-cveti-olivia-organizing-treatment6


bg  Освободете стреса

Живеем на ръба на панически атаки в по-голямата част от дните си, с невъзможни срокове за изпълнение и планина на задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Да бъдеш в топла вода, често придружена от ароматизирани свещи, успокояваща музика и атмосфера без стрес, ще ви позволи да освободите всяка тревога и стрес, които сте създали и просто да се отпуснете. Ще се почувствате като в небето и когато се върнете на работа на следващия ден, нищо вече няма да изглежда толкова голям проблем.

gb1 Stress relief

We are living on the edge of a panic attack most of our days, with impossible deadlines to meet and a mountain of work to get done. Being in warm water, often accompanied by scented candles, calming music and a stress-free atmosphere, will allow you to let go of any anxiety and stress you have built up and just relax. You will feel like you are in heaven, and when you get back to work the next day, nothing will seem as big of a problem anymore.


organizirai.com-spa-day-reasons-guest-blogger-australia-bulgaria-cveti-olivia-organizing-treatment5


bg Помогнете на възпалените мускули

Топлата вода помага на нашите мускули да се отпуснат. Когато сме напрегнати, нашите мускули могат да се затварят или възпаляват, причинявайки голяма болка. Но когато сте потопени във вода, натискът се сваля от краката и се разпределя във водата, позволявайки мускулите ви да се отпуснат, облекчавайки болката.

gb1  Help muscle soreness

Warm water helps our muscles to relax. When we are tense, our muscles can get cramped or sore, causing great pain. But when you are submerged in water, the pressure is taken off your feet and distributed in the water, allowing your muscles to take a breather and relax, relieving the pain.

bg  Подмладявайте кожата си

Не е тайна, че прекарването на времето около гореща пара ще отвори порите ви. Но освен това, водата, в която се къпете, ще попадне във всички тези пори и ще ги изчисти напълно. Уверете се, че не носите грим, запушващ порите, когато отидете в СПА центъра, защото наистина искате да оставите кожата си да диша. За да се възползвате от предимствата, се насладете на лицева и релаксираща маска, докато ви масажират.

gb1  Rejuvenate the skin

It’s no secret that spending time around hot steam will open up your pores. But more than that, the water you bathe in will get into all of those pores and clean them out thoroughly. Make sure you’re not wearing any pore-clogging makeup when you go to the spa, because you really want to let your skin breathe. To up the benefits, enjoy a facial and a relaxing mask while you’re getting massaged.


organizirai.com-spa-day-reasons-guest-blogger-australia-bulgaria-cveti-olivia-organizing-treatment4


bg Усетете вкуса на лукса

Не винаги имаме възможност да се наслаждаваме на луксозния живот. Повечето от нас, могат да си позволят подобни терапии само няколко пъти годишно. Така че, когато излизате навън, направете го като богатите и известните: Ако сте в Сидни като мен, не забравяйте да посетите спа център в квартал Волузе, защото той се намира точно, където е луксозният живот. Освен това персоналът там със сигурност ще ви третира като член на кралското семейство и определено искате да получите пълно удовлетворение, когато се третирате сами.

gb1  Get a taste of luxury

We don’t always have the opportunity to enjoy the high life. For most of us, we might get to treat ourselves only a few times per year. So, when you do go all out, do it like the rich and famous: If you’re in Sydney like me, make sure you visit a spa in Vaucluse, because if it’s in the actual neighborhood where the luxury life is, you know it’s the real deal. Furthermore, the staff there will certainly treat you like royalty, and you definitely want to get the full treatment when you’re treating yourself.


organizirai.com-spa-day-reasons-guest-blogger-australia-bulgaria-cveti-olivia-organizing-treatment


bg Прекарайте време с близки

Какъв по-добър начин да прекарате уикенд по женски на разстояние, вместо в спа център, наслаждавайки се на плуване, релаксиращи масажи и хубаво, тихо време. Това не е мястото, където на посещавате партита, а по-скоро място да се отпуснете заедно. И докато се грижиш за себе си, може и да обърнеш внимание на приятелите си, защото най-вероятно си работил твърде много.

gb1  Spend time with loved ones

What better way to spend a girl’s weekend away than in a spa, enjoying swimming, relaxing massages and nice, quiet time. It’s not the place to go and have a party, but rather a place to relax together. And while you’re treating yourself, you might as well treat a friend, because you are all most likely working way too hard.

bg Ще спите по-добре

Топлата вода на СПА процедурите ще гарантира, че когато си лягате вечер, ще заспите като бебе. Топлата вода ще ви отпусне и ще отнеме цялото напрежение от тялото ви, а спа атмосферата ще ви накара да се почувствате по-спокойни от всякога. Ще заспите веднага щом главата ви докосне възглавницата.

gb1  You’ll sleep better

The warm water of a spa procedures will make sure that when you go to bed that night, you will fall asleep like a baby. The warm water will relax you and get all of the tension out of your body, and the spa atmosphere will make you feel more at peace than ever. You will go to sleep as soon as your head hits the pillow.


organizirai.com-spa-day-reasons-guest-blogger-australia-bulgaria-cveti-olivia-organizing-treatment2


bg Презареждане за предстоящи предизвикателства

Ако знаете, че имате стресиращ период, е добра идея да си направите малка почивка, преди да започнете, така че да се справите напълно с това. Не чакайте да свърши цялата работа, защото ще бъдете много по-малко продуктивни, ако не се чувствате добре. СПА ден преди голяма конференция или началото на проект е идеалният начин да започнете правилно.

Вероятно нямате нужда от повече причини да отидете в любимия си спа център и да имате луксозен СПА ден, и в случай, че го направите:

Вие го заслужавате.

gb1  Recharge for upcoming challenges

If you know you have a stressful period coming up, it’s a good idea to give yourself a small break before you start so you tackle it fully charged. Don’t wait until all the work is done, because you will be a lot less productive if you’re not feeling well. A spa day before a big conference or the start of a project is the perfect way to start off right.

You probably don’t need any more reasons to go to your favorite spa and have an all-inclusive luxurious spa day, but just in case you do:

You’re worth it.

Author: Olivia Jones

Photos:  Unsplash

Comment

See also