Съставки, които избягвам в козметиката си / Ingredients I avoid in my cosmetics

organizirai.com-ingredients-i-am-not-looking-for-in-my-makeup-and-toiletries-bad-ingredients-best-bloggers

bg Независимо дали говорим за бяла или за декоративна козметика, това са продукти, които слагаме на лицето си под една или друга форма. В последните години след като доста време се борих с кожни проблеми, най-накрая „ми дойде акъла в главата“ и започнах да чета съставките на продуктите, които използвам. Шашнах се. Почти нямаше съставка, която да разбирам. Четях само химични наименования, които не ми говореха нищо, и по всяка вероятност това не беше най-доброто за кожата на лицето и тялото ми, нито за косата ми.
gb1 No matter we are talking about skin care or make up cosmetics, these are products that we put on our face in one form or another. In the last few years, after having struggled for a long time with skin problems, I finally “became smarter” and started reading the ingredients of the products I use. I was shocked. There was almost no ingredient I understand. I was reading only chemical names that spoke nothing to me, and in all likelihood that was not the best for my skin or my hair.

bg Изведнъж осъзнах как без да имам някакви вродени алергии или кожна непоносимост, сама съм си причинила нещо подобно с употребата на химикали под различни форми. Днешната публикация, обаче, не е за това, как съм разрешила проблемите си. По-скоро искам да наблегна на това, че е много важно да се предпазим, преди да сме предизвикали кожни реакции, защото после лечението е наистина бавно и трудно. Мислете внимателно какво слагате върху кожата си и четете етикетите.

Основните съставки, които избягвам в козметиката си, са изброени по-долу. Няма да навлизам в подробности защо определена съставка е вредна и какво може да предизвика, защото целта ми не е да ви плаша, нито да ви отегчавам. Просто имайте предвид, че съставките по-долу са химични съединения, които слагате по лицето и кожата си. Те не са извлечени от растения, не са природни продукти и нямат естествени билкови екстракти. Това са синтетични химикали, които са токсични. Те са вредни за вас, за здравето ви, за състоянието на кожата ви и за хормоните ви.

gb1 Suddenly I realized that without having any inborn allergies or skin intolerance, I myself had caused something like that with the use of chemicals in various forms. Today’s publication, however, is not about how I have solved my problems. Rather, I want to point that it is very important to protect ourselves before we have caused skin reactions, because then the treatment is really slow and difficult. Think carefully what you put on your skin and read the ingredients on the labels.

The main ingredients I avoid in my cosmetics are listed below. I will not go into the details why a particular ingredient is harmful and what it can cause, because my goal is not to scare you or to bore you. Just keep in mind that the ingredients below are chemical compounds that you put on your face and skin. They are not derived from plants, they are not natural products, and they do not have natural herbal extracts. These are synthetic chemicals that are toxic. They are harmful to you, your health, your skin condition, and your hormones.

 • Талк – в етикетите може да се намери под името “Talc”
 • Феноксиетанол – в етикетите може да се намери под името “Phenoxyethanol”
 • Парабени – търсете на етикетите съставки, които завършват на „ПАРАБЕН“, например: ethylparaben, butylparaben, methylparaben, propylparaben, isobutylparaben, isopropylparaben и др. Има различни видове и наименования, но всички завършват с “парабен”.
 • Парафини – познати са под следните имена: paraffin, paraffin oil, paraffin wax и др.
 • Аромати или парфюми – в етикетите може да се намери под името “Fragrance” или “Perfume”
 • Содиум Лаурил Сулфат и Содиум Лаурет Сулфат – в етикетите могат да се намерят под имената Sodium Lauryl Sulfate (SLS) и/или Sodium Laureth Sulfate (SLES) .
 • Диметикон – в етикетите може да се намери под името “Dimethicone”
 • Гликол – търсете на етикетите съставки, които завършват на „ГЛИКОЛ“ , например: Butylene glycol, Ethylene glycol, Propylene glycol.
 • Фталати – търсете на етикетите съставки, които завършват на „ФТАЛАТ“, например: DBP (di-n-butyl phthalate), DEP (diethyl phthalate), DEHP (di-(2-ethylhexyl) phthalate or bis (2-ethylhexyl) phthalate), BzBP (benzylbutyl phthalate), и DMP (dimethyl phthalate).
 • Толуен – в етикетите може да се намери под името “Toluene”
 • Формалдехид – в етикетите може да се намери под името “Formaldehyde”
 • Talc
 • Phenoxyethanol
 • Parabens – on the labels look for ingredients that end on “PARABEN”, such as: ethylparaben, butylparaben, methylparaben, propylparaben, isobutylparaben, isopropylparaben There are other types and names, but all of them end with “paraben”.
 • Paraffin – also known as: paraffin, paraffin oil, paraffin wax
 • Fragrance or Perfume
 • Sodium Lauryl Sulfate (SLS) and Sodium Laureth Sulfate (SLES)
 • Dimethicone
 • Glycol – on the labels look for ingredients that end on “GLYCOL”, such as: Butylene glycol, Ethylene glycol, and Propylene glycol.
 • Phthalates – on the labels look for ingredients that end on “PHTHALATE”, such as: DBP (di-n-butyl phthalate), DEP (diethyl phthalate), DEHP (di-(2-ethylhexyl) phthalate or bis (2-ethylhexyl) phthalate), BzBP (benzylbutyl phthalate), and DMP (dimethyl phthalate).
 • Toluene
 • Formaldehyde

Списъкът ми може да се пръвърне в безкраен. Пишете ми, ако искате да научите и за други съставки, които избягвам. Не искам да ви отегчавам или да ви плаша. Имайте предвид обаче, че ако един продукт се продава в магазина и на опаковката му пише „дерматологично тестван“, „хипоалергенен“, „за чувствителна кожа“, „БИО“, „органик“ и т.н., това невинаги означава, че съставките му са безвредни. Четете етикетите и не слагайте по кожата си нищо, което не ви е познато.

Ако ви е любопитно, каква козметика използвам, след като избягвам всички тези съставки, които могат да се намерят в продуктите за масово производство, пишете ми в коментарите.

My list may be endless. Write me in the comments below if you want to learn more about other ingredients I avoid. I do not want to bother you or scare you. But pay attention that if a product is sold in the store and its packaging says “dermatological tested”, “hypoallergenic”, “for sensitive skin”, “BIO”, “organic”, etc., it does not always mean that its ingredients are harmless. Read the labels and do not put anything on your skin that you are not familiar with.

If you are curious about what cosmetics I use in case I avoid all of these ingredients that can be found in mass-produced products, write to me in the comments below.

Comment

See also