3 ideas to use plastic hooks in your closet

SLIDER-purses-cluthces-organizing-storage-ideas-how-to-organize-purses-chanti-kluchove-podredba-suhranenie-plastic-hooks-plastmasovi-zakachalki-organizirai.com1

bg Съхранението на аксесоари в гардероба понякога може да бъде голямо предизвикателство. Винаги имаме нужда от още малко свободно място, винаги има начин да намерим още по-добра подредба. Ето защо, днес искам да ви покажа едно страхотно решение да увеличим пространството за съхранение в гардероба.
gb1 Storing accessories in the closet can sometimes be a great challenge. We always need a little more space, there is always a way to find an even better organization. That’s why, today, I would like to show you an amazing solution to increase the storage space in the closet.

SLIDER-purses-cluthces-organizing-storage-ideas-how-to-organize-purses-chanti-kluchove-podredba-suhranenie-plastic-hooks-plastmasovi-zakachalki-organizirai.com2

bg За целта са ви необходими пластмасови закачалки, които се прикрепят чрез залепване. Тези закачалки са страхотни, поради няколко причини:

  • Супер евтини са (максимум 1 лв. за брой според размера)
  • Няма нужда от пробиване
  • Лепилото е много силно и закачалките не се отлепват в последствие

Това, което правя, за да увелича местата за съхранение в гардероба, е да залепя 2-3 такива закачалки от вътрешната страна на вратите на гардероба. Аз използвам такива закачалки основно за три типа аксесоари в гардероба ми.

gb1To do this, you need plastic hooks that are attached by gluing. These hangers are great for several reasons:

  • They are super cheap (maximum 0,5 EUR depending on the size)
  • No need of drilling
  • The glue is very strong and the hooks are not falling later

What I do to increase the storage space in the wardrobe is to put 2 or 3 of these hooks on the inside of the wardrobe doors. I use such hangers mainly for three types of accessories in my wardrobe.

bg Колани
gb1 Belts

belts-organizing-storage-ideas-how-to-organize-belts-kolani-podredba-suhranenie-plastic-hooks-plastmasovi-zakachalki-organizirai.com1

bg Шалове
gb1 Scarves

scarfs-organizing-storage-ideas-how-to-organize-scarves-shalove-podredba-suhranenie-plastic-hooks-plastmasovi-zakachalki-organizirai.com2

bg Малки чанти с дълги дръжки
gb1 Small purses with long shoulder straps

purses-cluthces-organizing-storage-ideas-how-to-organize-purses-chanti-kluchove-podredba-suhranenie-plastic-hooks-plastmasovi-zakachalki-organizirai.com3

bg Закачалките ми осигуряват допълнително пространство за съхранение в гардероба и е толкова лесно да грабна нещо, което е точно пред очите ми. Най-много ми харесва, че няма нужда да пробивам повърхностите и ако в последствие решите да ги махна, няма да има и следа от тяхното съществуване. На гърба на закачалката има специално лепило и трябва да знаете, че то е много силно. Така няма риск закачалката да падне, ако окачите нещо по-тежко, като яке, например. Продават се във всички железарии, магазини за домашни потреби, големи вериги като Praktiker, Mr.Brocolage и т.н. Какво мислите?

Слънчев и организиран ден,

Цвети

gb1 The hooks provide extra storage space in the closet and it’s so easy to grab something that’s right in front of your eyes. I like the most that I do not need to drill the surfaces and if I later decide to remove them, there will be no trace of their existence. On the back of the hooks there is a special glue and you should know that it is very strong. So there’s no risk of the plastic hook to fall off if you hang something heavier like a jacket, for example. What do you think?

Sunny and organized day,

Tsveti

 

Comment

See also