Sunday routine to organize my next week

SLIDER-small.sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com.

bg Неделя е ден за почивка и релакс. Обичам в края на седмицата да поседна на дивана, да пия чаша топъл чай, да хапвам плодове и да гледам филми. В последно време обаче, неделята за мен се превърна и в нещо повече. От около два месеца се старая да отделя два-три часа в края на седмицата, в които да правя едни и същи неща с цел да организирам по-добре следващата седмица. Ето кои са те:
gb1 Sunday is a day to relax. In the end of the week I love to sit on the couch, to drink a warm cup of tea, to have some fresh fruits and to watch movies. But during the last months Sunday became into something more. Since around two months, I was trying to spent two-three hours in the end of the week, when to do same things in order to organize better my next week. Here what they are:

bgСписък със задачи
gb1 To-do list

2.sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com

bg Винаги в неделя отделям малко време, за да набележа всички предстоящи задачи за следващата седмица, като ги записвам една под друга – срещи, резервации, спорт, рождени дни, запазени часове за фризьор…всичко! Така не се притеснявам по време на седмицата, дали няма да забравя да изпълня някое обещание или пък да отида на важна среща.
gb1 Always on Sunday, I spend a little time setting out all the upcoming tasks for the next week, recording them one at a time – meetings, reservations, sport, reviews, birthdays, reservations… everything! So I do not worry during the week, whether I will forget to fulfill a promise or to go to an important meeting.


bg Списък за пазаруване+купуване на необходимите продукти
gb1 Grocery list + buying needed products

3.sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com

bgВсяка неделя правя списък на вечерите, които ще приготвям през следващата седмица. След това правя списък на продуктите, които са ми необходими и допълвам със свежи сезонни плодове. Ако съм планирала да приготвям кутии за обяд (като тези тук), записвам също и продуктите, които са ми необходими за тази цел. Опитвам се да набелязвам разнообразни храни, за да се храним вкъщи пълноценно през цялата седмица.

Едно голямо пазаруване за следващата седмица пести много време по обикаляне на магазините след работния ден, когато си изморен. Вместо да се редиш всеки ден на опашка на касата, може да използваш това време, за да приготвиш вечерята, например. Или просто да си починеш след работа! :)

gb1 Every Sunday I make a list of the dinners I will prepare next week. Then I make a list of the products I need for this and fill it with fresh seasonal fruits. If I planned to prepare lunch boxes (like those here), I also write down the products I need for this purpose. I try to choose a variety of foods to eat at home for the whole week.

One big shopping for the next week saves a lot of time after a busy day when you’re tired. Instead of sitting in the queue every day, you can use this time to prepare your dinner, for example. Or just to relax after work! :)


bg Списък на аутфитите
gb1 List of outfits

7.sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com7.

6.sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com

bg Като всяко момиче, и аз имам своите пристъпи на суета. Осъзнах обаче, че често посягам все към едни и същи любими дрехи и разнообразието в облеклото ми не е много голямо. Причината за това не е липсата на дрехи, а липсата на добра организация. Затова, от няколко седмици правя бърз списък на дрехите, които планирам да обличам през всеки ден от следващата седмица, като се опитвам да ги съчетая по възможно най-добрия начин. Избирам разнообразни цветове, комбинирам различни аксесоари, обувки и бижута. Уверявам се, че всички дрехи са чисти и спретнати и така всеки ден изглеждам по различен начин.
gb1 Like every girl, I have my fits of vanity. I realized, however, that I often reach for the same favorite clothes and the variety in my clothing is not big. The reason for this is not lack of clothes, but lack of good organization. So, since a couple of weeks, I make a list of the clothes I plan to wear every day of the next week, trying to combine them in the best possible way. I choose a variety of colors, combine different accessories, shoes and jewelry. I make sure all the clothes are clean and tidy and so I look different every day.


bg Почистване
gb1 Cleaning

5.sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com

4.sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com

bg Под “почистване” имам предвид най-основните домакински задължения, които всяка седмица извършвам. Понякога избирам събота, друг път неделя, но винаги започвам новата седмица „на чисто“. Рутината ми включва да почистя повърхността на мебелите и пода от натрупалия се прах с натурален препарат, който сама си приготвям (рецептата тук). Освен това пускам един или два пъти пералнята, сменям спалното бельо и хавлиените кърпи. Подреждам си разхвърляни неща тук-там и готово. Новата седмица започва свежо и чисто, всичко се вижда, чувства и усеща по съвсем различен начин.
gb1 By ‘cleaning’, I mean the most basic household duties I should make every week. Sometimes I choose Saturday, another Sunday, but I always start the new week “clean”. My routine involves cleaning the surface of the furniture and the floor from the dust that has accumulated. I am using a natural detergent that I prepare myself (the recipe is here). I also run the washing machine once or twice, I change bed linen and towels. I am tidying some random things scattered here and there and that is it. The new week begins fresh and clean, everything is visible, and it feels in a completely different way.


bg Релакс и лично време
gb1 Relax and personal time

sunday-routine-nedelya-organize-your-next-week-how-to-organize-organizirai.com

bg Неделя е ден, в който винаги намирам малко време само за себе си. Когато знаеш, че ти предстои дълга седмица, трябва да намериш време да отдъхнеш, да си починеш както само ти си знаеш. Аз обичам да си направя някоя спа-процедура у дома, да отида на маникюр, да слушам музика и да скролвам в Instagram. Ако се вдъхновя може да напиша някоя публикация за блога или да оцветявам книгите на Джохана Басфорд, докато се опитвам да гледам любим сериал и да пия дълго кафе. Важно е да отделиш време само за себе си и да отпуснеш организма си, за да се презареди с енергия за следващата седмица.
gb1 Sunday is a day I always find a little time for myself. When you know that you will have a long week ahead, you have to take your time to relax, to take some rest as only you know how. I like to do a spa-home procedure, go to manicure, listen to music and scroll in Instagram. If I’m inspired, I can write a blog post or color the books of Johanna Basford as I try to watch my favorite movies and drink a big cup of coffee. It is important to take time for yourself and to relax your body to recharge for the next week.


bg Мога да ви гарантирам, че дори да спазите само една или две точки от този списък, ви предстои една много по-продуктивна и организирана седмица, в която ще ви се отвори много свободно време и всичко ще изглежа по-лесно!

Слънчев и организиран ден,

Цвети

gb1 I can guarantee that even if you do just one or two points of this list, you will have a much more productive and organized week when you will have a lot of free time and everything will be much easier!

Sunny and organized day,

Tsveti

Comment

See also