3 lunch box ideas

BANNER-lunch-box-kutiq-za-obqd-ideas-idei-organizing-organizirai.com-best-ulgarian-bloggers

bg Приятели в последните седмици се старая да приготвям за мен и приятеля ми обяд, който да хапваме, когато сме на работа. В стремежа си да се храня здравословно, започнах да поставям под съмнение всичко, което не съм си приготвила сама.

Днес ще ви покажа 3 идеи за интересни и здравословни порции за обяд в кутия.

gb1 Dear friends, in the last few weeks I have been trying to prepare for me and my boyfriend a lunch to eat when we’re at work. In my obsession of healthy eating, I began to doubt everything I did not prepare by myself.

Today I will show you 3 ideas for interesting and healthy meals for lunch box.

 

lunch-box-kutiq-za-obqd-ideas-idei-organizing-organizirai.com-best-ulgarian-bloggers

bg Кутия №1

Първото ми предложение вече го видяхте във фейсбук страницата на блога миналата седмица. Получих много съобщения с въпроси, какво съм сложила в тортила питката. Използвам много разнообразни рецепти, но конкретно в тази кутия има следните продукти:

 • Печени бадеми
 • 2 кутийки черен шоколад
 • половин праскова нарязана

За тортилата:

 • тортила питка
 • зелена салата
 • резенчета домат
 • нарязана сурова червена чушка
 • 1-2 пилешки бонфиленца

Не съм слагала никакви сосове и пак е много сочно и свежо, заради пресните зеленчуци. Бонфиленцата ги направих на грил-тиган със съвсем малко мазнина, а след това ги накъсах на ситни парченца.

gb1 Box №1

My first suggestion has already been seen by you on my Facebook page last week. I have received many messages with questions about what I put in the tortilla. I use a variety of recipes, but specifically in this box there are the following products:

 • Roasted almonds
 • 2 blocks of black chocolate
 • Half of a cut peach

For the tortilla:

 • tortilla cake
 • green salad
 • slices of tomato
 • sliced raw red pepper
 • 1-2 chicken bon fillet

I have not made any sauces and still very juicy and fresh because of the vegetables. The bon fillet, I made them on a grill-frying pan with very little oil, and then I cut them into small pieces.

 

lunch-box-kutiq-za-obqd-ideas-idei-organizing-organizirai.com-best-ulgarian-bloggers3

bg Кутия №2

Второто ми предложение включва:

 • Листа айсберг
 • Чери доматчета
 • Пилешки бонфиленца
 • 1 морков, нарязан на лентички
 • 1 нарязана круша

За тази рецепта ви препоръчвам и резенче лимон, с което да овкусите айсберга и морковите. На мен ми хрумна в последствие, ето защо в третата ми кутия, ще го видите. :)

gb1 Box №2

My second proposal includes:

 • Leaves iceberg
 • Cherry tomatoes
 • Chicken bon fillet
 • 1 carrot cut into strips
 • 1 cut pear

For this recipe I recommend a slice of lemon to flavor the iceberg and carrots. Me later I got this idea, so in my third box, you’ll see. :)

lunch-box-kutiq-za-obqd-ideas-idei-organizing-organizirai.com-best-ulgarian-bloggers2

bg Кутия номер 3

Третото ми предложение е без месни продукти. В нея съм сложила:

 • 2 варени яйца за източник на протеин
 • Накъсани листа айсберг
 • Краставица на лентички
 • Резен лимон
 • Грозде за десерт

gb1 Box number 3

My third offer is without meat products. I put it in it:

 • 2 cooked eggs for a source of protein
 • Leaves iceberg
 • Cucumber sliced on strips
 • Cut lemon
 • Grapes for dessert

BANNER-lunch-box-kutiq-za-obqd-ideas-idei-organizing-organizirai.com-best-ulgarian-bloggers - Copy - Copy

bg Често хората, които виждат кутията ми за храна, ми задават едни и същи въпроси. Тук ще отговоря на някои от тях, в случай че и вие се интересувате.

 1. Кога намираш време за това?

Отнема ми точно 15-20 минути да си приготвя обяда. Правя го от предходната вечер, за да не се стресирам излишно сутрин.

 1. Защо не се храниш с готвени храни в някое заведение близо до работата?

Има две основни причини за това. Първата е, че ми излиза доста по-скъпо, а втората, че изпитвам недоверие в качеството на продуктите, които ми се предлагат.

 1. Това количество достатъчно ли ти е?

На пръв поглед, кутията и храната в нея изглеждат малки, но истината е, че обядът ми е толкова обилен и пълноценен, че накрая едва успявам да изям всичко.

Харесват ли ви такива публикации? За повече идеи за обяд в кутия, пишете ми в коментарите по-долу!

Слънчев и организиран ден,

Цвети

gb1 Often people who see my lunch box ask me the same questions. Here I will answer some of them in case you are interested.

 1. When do you find time for this?

It takes me exactly 15-20 minutes to prepare my lunch. I do it in the night before, so I do not get stressed out in the morning.

 1. Why do not you eat cooked lunch at a restaurant near work?

There are two main reasons for this. The first is that it comes out a lot more expensive, and the second one that I’m distrustful about the quality of the products there.

 1. Is that amount enough for you?

At first glance, the box and the food in it seem small, but the truth is that my lunch is so rich and fulfilling that I осхьввщ barely manage to eat everything.

Do you like such blog posts? For more lunch box ideas, comment in the box below.

Sunny and organized day,

Tsveti

 

Comment

See also