Как да опаковаме куфара? / How to pack a carry on + GIVEAWAY

suitcase-How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers

bg Скъпи приятели, съвсем скоро ми предстои заслужена почивка и започвам да стягам багаж за 10-дневно пътуване към морския бряг. Затова, днес съм ви подготвила една кратка публикация с 6 съвета как да стегнем по-ефективно и бързо багажа си. А ако често при пътувания забравяте по нещо, може да си принтирате един списък, като кликнете тук.
gb1 Dear friends, very soon I going to a well-deserved vacation and I am going to pack up my carry on for a 10-day trip to the seashore. So, today I have prepared a short post with 6 tips on how to pack more efficiently and quickly.

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-pink-hat-slider

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-pink-purse

bg И така, ако следвате тези съвети, ще спечелите доста място в куфара си, ще го стегнете за кратко време и той ще бъде подреден и организиран по време на цялата ви почивка (освен ако не го разопаковате в хотела).

#1. Поставяйте вертикално дрехите в куфара. Това ще ви спести пространство и ще може да видите всичко само с един поглед.

#2. Отделяйте обувките, бельото и дрехите в отделни пликове/несесери. Аз използвам комплект от 6 бр. несесери за пътуване – 3 бр. с прозрачен мрежест капак, благодарение на които разделям дрехите си по категории и мога да видя всичко, без да ги разопаковам и 3 бр. плоски несесери, които за подходящи за бельо, лекарства, козметика, зарядни устройства и др.

#3. Подгответе си най-необходимите лекарства, репелент срещу комари и пластири за рани в едно малко несерче, към което да посегнете при необходимост.

#4. Бъдете реалисти. Вземете само дрехи и обувки, които наистина ще носите. Бъдете честни със себе си и не взимайте нищо „за всеки случай“.

#5. Винаги поставяте козметиката си в непромокаем плик или несесер, за да избегнете разливане върху дрехите ви в куфара.

#6. Заложете на малките размери. В дрогериите и аптеките се продават шампоани, душ-гелове, дезодоранти, кремове и дори лак за коса в удобни малки разфасовки, предназначени точно за пътуване. Те пестят място в куфара, не тежат излишно и са тооолкова удобни! А какво има в моя несесер с тоалетни продукти за пътувания, вижте тук.


gb1 So, if you follow these tips, you will gain a lot of space in your suitcase, you will tighten it briefly and it will be arranged and organized during your entire vacation (unless you unpack it at the hotel).

#1. Put you clothes vertically in the suitcase. This will save you some space and you will be able to see everything at a glance.

#2. Separate your shoes, underwear and clothes in separate bags/pouches. I use a set of 6 pcs. travel pouches – 3 pcs. are with a transparent mesh lid, thanks to which I can divide my clothes by category and I can see everything without unpacking and 3 pcs. are flat pouches that are suitable for underwear, medicines, cosmetics, chargers and more.

#3. Prepare the most needed medicines, mosquito repellents and patch repellents in one little pack to reach for when needed.

#4. Be realistic. Take only the clothes and shoes you will really wear. Be honest with yourself and take nothing “just in case”.

#5. Always put your cosmetics in a waterproof case to avoid spilling on your clothes in the suitcase.

#6. Bet on the small sizes. In the drugstores and pharmacies you can find shampoos, shower gels, deodorants, creams and even hair polish in convenient small cuts designed exactly for travel. They save space in the suitcase, they do not weigh unnecessarily and they are so comfortable! And what’s in my toilet pouch for travels, see here.

suitcase-How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-laundry-bags

bg А за финал съм подготвила и една изненада за някого от вас, който може да спечели абсолютно същия комплект несесери за пътуване като моя. За да откриете правилата за участие в играта, следете фейсбук страницата на блога тук, където още днес ще бъдат публикувани условията .

gb1 And for the final I have prepared a surprise for someone of you who can win exactly the same set of travel pouches like mine. To find out the rules for participating in the giveaway, follow the Facebook page of the blog here, where today the conditions are going to be posted .

travel-organization-How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-cveti

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-zip-travel

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-travel-pouches

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-pouches

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-pink-hat

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-flower

How-to-pack-a-carry-on-luggage-suitcase-packing-tip-organizirai.com-blog-best-bulgarian-bloggers-beautiful

Comment

See also