4 идеи да използваме буркан от Jacobs / 4 ideas to use empty Jacobs jar

Jacobs_coffee_jar_organizing_organizirai.com_blog

bg Скъпи приятели, една от любимите ми напитки е мляко с нес. Любимото ми разтворимо кафе за целта е Jacobs, като редувам Monarch с Cronat Gold. Понеже бурканите на Jacobs са супер сладки, днес искам да споделя с вас 4 идеи за използването им, след като кафето ви свърши. Би било разхищение да изхвърляме толкова функционален стъклен съд с разкошен дизайн.

Единственото, което трябва да направите, е да изчистите етикетите от буркана. При мен това стана много лесно, като първо обелих горната цветна част на етикета, а после под топла течаща вода изчистих долния слой, а с помощта на гъба премахнах и лепилото.

gb1 Dear friends, one of my favorite drinks is milk with instant coffee. My favorite instant coffee for the purpose is Jacobs as I alternate Monarch with Cronat Gold. Because the Jacobs jars are super cute, today I want to share with you 4 ideas for using them after the coffee is over. It would be a pity to throw out such a functional glass jar with a gorgeous design.

The only thing you have to do is to clear out the labels from the jar. I made this easily. First, I removed the top layer of the label and then, under hot water I cleaned the bottom layer. With the help of a sponge I removed the glue.

Jacobs_jar_DIY_organizing_organizirai.com_blog

 

bg 1. Памучни тампончета

И така, първото ми предложение е да използвате буркана за съхранение на памучни тампончета. Гърлото на буркана е достатъчно широко за целта. Според мен, това е страхотно решение, което изглежда и много елегантно.

gb1 1. Cotton Pads

So, my first suggestion is to use the jar to store cotton pads. The neck of the jar is wide enough for the purpose. In my opinion, this is a great solution that looks very elegant too.

coton_pads_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog2

coton_pads_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog

coton_pads_makeup_remover_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog

bg 2. Гел химикалки

Друга идея е да съхранявате цветни гел химикалки в буркана. Аз съм запален фен на оцветяването и изпозвам доста материали. Ако и вие имате подобна колекция, бурканът е много подходящ за целта, защото капачката му ще ги предпази от изветряване. Само не забравяйте да ги обърнете с капачката надолу, за да не се разтече мастилото.

gb1 2. Gel pens

Another idea is to store colorful gel pens in the jar. I’m a fan of coloring and I use a lot of materials for this. If you have a similar collection to mine, the jar is very suitable for the purpose, because its cap will protect it from weathering. Just make sure to turn them with the cap down so the ink does not flow.

pens_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog

gel_pens_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog

gel_pencils_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog

bg 3. Кухненски пособия

Тъй като бурканът е стабилен и здрав, може да го изпозвате за съхранение на кухненски пособия. Аз държа близо до котлоните дървени прибори по този начин, вместо да ги окачвам на кукички, и е много удобно и компактно.

gb1 3. Kitchen utencils

Since the jar is stable and sturdy, you can use it for storing kitchen utensils. I keep the wooden utensils near the hob in this way instead of hanging them on hooks, and is very comfortable and compact.

kitchen_utilities_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog2

kitchen_utilities_craft_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog

bg 4. Паста

Най-любимото ми предложение за оползотворяване на буркана от Jacobs, обаче, е за съхранение на паста. Обожавам го!

gb1 4. Pasta

My most favorite proposal to use the jar of Jacobs is, however, to store pasta. I love it!

pasta_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog

pasta_jar_Jacobs_coffee_organizing_organizirai.com_blog2

Comment

See also