Dinner calendar

calendar_menu_organizirai.com

bg Много често ми се случва да се чудя какво да сготвя за вечеря. Повече време губя в мислене как да внеса разнообразие в кухнята, отколкото в самото приготвяне на храната. А желанието ми е да приготвям разнообразна и вкусна храна, без често да повтарям една и съща вечеря, което е доста трудна задача. Мой колега ми даде страхотна идея да направя двуседмично меню за вечеря за моите читатели и аз веднага я сграбчих.
gb1 I often wonder what to cook for dinner. I lose more time in thinking how to bring variety in the kitchen than in the actual cooking. And my desire is to prepare diverse and delicious food, without often repeating the same dinner, which is quite a difficult task. One of my colleagues gave me a great idea to do a two-week menu for dinner for my readers and I immediately grabbed it.

bg Днес представям на вашето внимание 14 традиционни български ястия, които са вкусни и много подходящи за пълноценна вечеря. Ако обичате, бихте могли да приготвяте и таратор, който е подходящ за всеки ден и лесно се комбинира с почти всяко ястие.

dinner_calendar_organizirai.com

bg_kuhnq_menu_organizirai.com

bg А ако тези ястия не ви допадат и обичате да експериментирате в кухнята, за вас съм подготвила и меню с модерна кухня от цял свят, която включва италианска храна, френска кухня и дори типичния американски бургер.

moderna_kuhnq_menu_organizirai.com

bg За тези, които предпочитат сами да планират седмичното си меню съм подготвила и празен темплейт, който да попълните със собствени свежи идеи. Да ви е сладко!

calendar_menu_organizirai.com

gb1 Today I present to your attention 14 traditional Bulgarian dishes that are tasty and very suitable for a relaxing dinner. If you like, you can cook also a tarator which is suitable for everyday and easily could be combined with almost any dish.

two_week_bg_menu_organizirai.com

gb1 If these dishes do not suit you and you love to experiment in the kitchen, for you I have prepared a menu of modern cuisine from all around the world, which includes Italian food, French cuisine and even the typical American burger.

modern_cuisine_menu_organizirai.com

gb1 For those who prefer to plan their weekly menu, I have prepared a blank template to fill in with your own fresh ideas. Enjoy your food!

calendar_dinner_organizirai.com

Comment

See also