Red inspiration

red_decoration

 

red_decoration

bg Червеното е цветът на любовта.  Той може да бъде както агресивен и силен, така и романтичен и обаятелен.

Декоративните камъчета в червено са великолепен начин да внесем цвят у дома. Потопи се в света на емоциите, които червеният цвят може да ти донесе, напомняйки свежестта на полския мак, горещия полъх на жаркото слънце, вълшебния аромат на розовите храсти.

gb1 Red is the color of love. It could be aggressive and strong as well as romantic and charming.

The little decorative stones in red color are amazing way to bring a pop of color at home. Dive into in the world of emotions that the red color red can give you, reminding the freshness of a poppy field, the hot breath of the scorching sun, the magical scent of rose bushes.

red_decoration

red_decoration

red_decoration

 

bg Червените камъчета, посипани в стъклена ваза, поставят акцент и сякаш казват: „Хей, аз съм тук, а ти къде си?“. Подобни ярки цветове у дома могат само да ни напомнят всеки ден, че можем да изберем какви искаме да бъдем – нежни и романтични като розови листенца или с огнен и горещ темперамент като тлееща жарава.

gb1 Red stones sprinkled in a glass vase, give focus and seemed to say, “Hey, I’m here, where are you ?”. Such bright colors at home can only remind us every day that we can choose what we want to be – gentle and romantic as rose petals or with a fiery and hot temperament as smoldering embers.

red_decoration

 

red_decoration

17356783_1640893902594312_1639852059_o

red_decoration

 

Comment

See also