Games for Leaders

LeadStreet_White

 

leadstreet
LeadersPlay

bg Здравейте, приятели!

Един от любимите ми начини за разпускане през почивните дни е като се събера с близки и приятели пред някоя настолна игра. Намирам това занимание за страхотно отморяващо средство, далеч от компютрите и телефоните, които отнемат голяма част от деня ми.

Днес бих искала да ви представя една по-различна бордова игра. Тя е създадена от екипа на LeadersPlay – компания, която предлага интерактивни игровизирани обучения по предприемачество, финансова грамотност и личностни умения, предназначени за деца и младежи на възраст между 7 и 19 години. Обученията се осъществяват както в реална, така и в дигитална среда, благодарение на мобилна игра за обучение на деца LeadStreet, която също е продукт на компанията и може да се изтегли напълно безплатно от Google Play тук или от App Store тук.

Най-новият продукт на компанията е настолната игра LeadStreet, която е предназначена за деца между 7 и 10 години и ги учи как да мислят в перспектива, да взимат решения, да управляват ресурси, да си поставят цели и да ги постигат.

gb1 Hello, my dear friends!

One of my favorite ways to rest during the weekends is to play a board game with my family and friends. I find this activity for very relaxing one, away from computers and mobile phones that usually take a big part of my day.

Today I would like to introduce you to one different board game. It was created by  LeadersPlay team – a company that offers interactive game trainings in entrepreneurship, financial literacy and personal skills for children and young people between the ages of 7 and 19 years. The trainings are conducted in both real and digital environment, thanks to the mobile game for teaching children LeadStreet, which is also a product of the company and can be downloaded for free from Google Play here or from App Store here.

The latest product of the company’s is the board game LeadStreet, which is designed for children at an age between 7 and 10 years and teaches them how to think ahead, make decisions, manage resources, set goals and achieve them.

LeadStreet_White
LeadersPlay

bg Първото решение на играчите започва с избора на герой, всеки от които има своя собствена история и личностни умения. След това, децата избират цели, които трябва да постигнат по време на играта и са свързани с основните ресурси в играта – бизнес, знание, време и забава. За да постигнат целите си, децата преминават през игралното поле и на всеки ход избират между няколко карти. Така например, ако на детето се падне карта от типа на „Имаш 100/100 точки на контролното по английски език“, то ще получи +2 знание и +1 бизнес, но ако му се падне карта „С приятели отивате на кино“, ще има +2 забава и -20 монети. Задача на децата е да преценят коя карта ще допринесе за постигане на крайната им цел. Победител в играта е този, който пръв успее да постигне всичките си заложени цели.

gb1 The first player’s decision begins by choosing a hero, each of which has its own history and personal skills. Then, the children have to choose some goals that must be achieved during the game and they are connected to the main resources in the game – business, knowledge, time and fun. To achieve their goals, children pass through the playing field and they choose between several cards on every move. For example, if the child has a card like ““You get an A on your English test”” it will get +2 points of knowledge and +1 point of business, but if it choose a card “Go to the cinema with friends” , the result will be +2 point of fun and -20 coins. The children’s task is to decide which card will contribute the most towards achieving their final goal. The winner of the game is the one who first is able to achieve his goals.

LeadersPlay & LeadStreet
LeadersPlay

bg Броят на играчите може да бъде от 2 до 4 души, а играта може да закупите както на български, така и на английски език тук. LeadStreet е страхотен начин за едно дете едновременно да се забавлява и да развива уменията си, без да се отегчава от дълги и скучни уроци, така че побързайте да се сдобиете с един комплект от играта за вашето дете. Определено е добра инвестиция!

gb1 The game support between 2 and 4 players and it can be bought in Bulgarian or English here. LeadStreet is a great way for a kid to entertain and also develop its skills without getting bored with long and dull lessons, so hurry to get one set of the game for your child. Definitely it is a good investment!

Comment

See also