Закачи или сгъни / Hang or Fold

closet organization

bg Винаги съм имала проблем с гардеробите, които съм използвала. И не се съмнявам, че не съм единствена. Когато в тийнеджърска възраст се сдобих с разкошен трикрилен гардероб, смятах, че той е решение на цялата бъркотия и ще отвори много пространство, но се оказа, че съм грешала. Колкото и голям да е гардеробът, по-важно е как е разпределен отвътре.
gb1 I’ve always had a problem with the closets that I have used. And I have no doubt that I’m not the only one. When I was a teenage I got a gorgeous closet and I thought it was a decision of all the clutter and it would open up a lot of space, but it turned out that I was wrong. Even if the closet is large, the more important is how it is divided inside.

bg Но дали се нуждаем от повече рафтчета, или по-скоро от няколко лоста за закачане на дрехите? Отговорът на този въпрос е строго индивидуален. Зависи какъв е личният стил на човек. Ако той е спортна натура и разполага с повече суичъри, дънки и тениски, надали въобще има нужда от лост за дрехи в гардероба си. Но ако е бизнесмен и ежедневно носи костюми, ризи и други елегантни бизнес аутфити, то те няма как да бъдат съхранвани сгънати на рафт в гардероба.

Направих опростена схема на видовете дрехи, които ми дойдоха на ум, и отбелязах с отметки кои са по-подходящи за закачане в гардероба, и кои – за сгъване и поставяне на отделен рафт. А всеки трябва сам да прецени кои дрехи преобладават в личния му гардероб.

gb1 But if we need more shelves, or rather several rails for hanging clothes? The answer to this question is strictly individual. It depends what the personal style of the person is. If he is sporty and has more hoodies, jeans and T-shirts, he hardly ever needs a rail for hanging clothes in his closet. But if he is a businessman and he daily wears suits, shirts and other elegant business outfits, they can’t be stored folded on a shelf in the closet.

I made a simplified scheme of the types of clothes that came to my mind, and I put bookmarks which are more suitable for hanging in the closet, and which – for folding and stored on a separate shelf. And everyone has to decide which clothes predominate in his personal wardrobe.

bg Capture

gb1 222

bg  И така, дрехите, които препоръчвам да бъдат закачени на закачалки, са елеганти блузи, които изискват гладене, официални панталони, полите и роклите на дамите и дрехи, които са с предно закопчаване, като жилетки, елеци, сака, блейзъри, ризи, якета и палта. Мъжките вратовръзки също задължително трябва да имат своето място на закачалка в гардероба.

Оказа се, че не са много дрехите, които могат да бъдат сгънати, без това да ги деформира по някакъв начин. На рафтчетата остава да поставим тениски, пуловери, дънки и шорти.

Коланите и дънките могат да бъдат сложени както на закачалка, така и поставени сгънати на отделен рафт. Просто навийте коланите на руло, а дънките сгънете два или три пъти според ширината на отделението.

Вероятно в гардеробите си имате доста рафтове, които запълвате с дрехи, които се мачкат и изгубват от поглед. Ако спазвате тази организация и гардеробът ви го позволява, вече ще ви бъде много по-лесно да подреждате дрехите си. А ако ви е любопитно как съхранявам шаловете си в гардероба, може да прочетете тук.

gb1 So, the clothes I recommend to be hung on hangers are elegant blouses that require ironing, pants, ladies skirts and dresses, and clothes that are front-buttoning, as cardigans, vests, jackets, blazers, shirts, jackets and coats. Male ties must also have their place on a hanger in the closet.

It turned out that most of the clothes should be hung in order to not being deformed in some way. On the shelves it is left to fold and put T-shirts, sweaters, jeans and shorts.

The belts and jeans could be placed both on the hanger or folded on a separate shelf. Just roll the belt and fold the jeans two or three times depends on the width of the compartment.

Probably in your wardrobes you have quite a lot of shelves that are filled with clothes which crease themselves and become lost items in the closet. If you follow this organization and if your wardrobe allows this, it will be much easier for you to organize your clothes. And if you are curious how I store my scarves, check here.

Comment

See also