La La Land and the power of dreams

lalaland
lalaland
Sourse: Lionsgate and Summit Entertainment

bg Най-накрая имах възможността да изгледам популярния романтичен мюзикъл La La Land. А след това го гледах отново. И отново.

gb1 Finally, I was able to watch the popular romantic musical La La Land. And then I watched it again. And again.

la la land movie review
Sourse: Lionsgate and Summit Entertainment

bg Ема Стоун, като любима моя актриса и идеал за великолепна прическа, влиза в ролята на Мия – момиче, което мечтае да бъде актриса и отчаяно се явява на кастинг след кастинг. Филмовият й партньор Раян Гослинг, добре познат от друг съвършено романтичен филм („Тетрадката“), се превъплъщава в образа на Себастиян – музикант, запленен от джаз музиката. Историята между двамата разказва за силата на мечтите, за значението на решенията, които взимаме, за музика, изкуство и любов.

gb1 Emma Stone, as my favorite actress and ideal for great hair, plays the role of Mia – a girl who dreams of being an actress and desperately goes to casting after casting. Her film partner Ryan Gosling, also well-known from another perfectly romantic movie (“The Notebook”), gets into the character of Sebastian – a musician, enchanted by the jazz music. The history between both of them tells us a story about the power of the dreams, about the meaning of the decisions we take, about music, art and love.

La La Land review
Sourse: Lionsgate and Summit Entertainment

bg Признавам, че подходих с ниски очаквания, защото не си падам по мюзикъли, но в края на филма останах без дъх и просълзена. След необяснимата игра на погледи и емоции, когато думите стават излишни, а ти съпреживяваш всяко потрепване на героите, тогава разбираш всички номинации за Оскар (14 бр.), всички награди Златен глобус (7 бр.), всички суперлативи и адмирации.

gb1 I admit that I had low expectations, because I am not a fan of musicals, but at the end of this one, I left breathless and all in tears. After inexplicable game of gazes and emotions, when words become superfluous, and you empathize with each wince of the characters, then you understand all the Oscar nominations (14 pcs.), all Golden Globe Awards (7 pcs.), all superlatives and admirations.

La La Land review movie
Sourse: Lionsgate and Summit Entertainment

bg La La Land стана абсолютният ми фаворит! Препоръчвам с две ръце и чиста съвест!

gb1 La La Land became my absolute favorite! I recommend it with both hands and a clear conscience!

Sourse: Lionsgate Movies

Comment

See also