5 ways to show love

Capture

Capture

bg В месеца на любовта всички търсят трескаво подаръци, планират пътувания и романтични изненади. Аз ще ви споделя 5 начина да изразите любовта си пред половинката, без да са ви необходими никакви пари за това.

gb1 In the month of love all people search gifts, plan trips and romantic surprises. I will share with you 5 ways to express your love in front of your soul mate without any money.


bg 1. Изслушвай другия

Израз на любов е да умееш да изслушваш другия, без непрекъснато да реагираш с „Аз също…“ или „И аз имах подобен проблем..“. Когато не извърташ темата към себе си, а наистина се стремиш да вникнеш в проблемите и вълненията на половинката си, да го насърчаваш да следва мечтите си, да го окуражаваш в страховете му, да му помогнеш в трудностите, то тогава наистина демонстрираш любов. И никой подарък не е по-ценен от това да знаеш, че някой те разбира и те познава такъв, какъвто си.

gb1 1. Listen to the other

It is an expression of love to listen to the other, without reacting with “Me too…” or “I had the same problem…”. When you don’t turn the direction of the conversation to yourself, and when you really try to understand the problems and excitements of your lover, to encourage her/him to follow her/his dream, to help her/him in the difficulties, then you really show love. And there is no gift which is more precious than knowing that someone understands you and know you as you are.


bg 2. Отдели време

Планирай нещо специално, за да прекараш време с партньора си. И не говоря за скъпа СПА почивка или резервация в луксозен ресторант. Да отделиш от времето си, за да подариш изживяване за двама ви е безценно. Това може да бъде интересен филм, танц, разходка или бордова игра. По този начин показваш специално отношение, защото подаряваш от личното си време, споделяш го с някого, а не го пазиш само за себе си.

gb1 2. Spend some time

Plan something special to spend some time with your partner. And I am not talking about an expensive SPA vacation or for reservation at a fancy restaurant. To give away your time for both of you is invaluable. This could be an interesting film, a dance, a romantic walk or a board game. Thus showing special treatment, because you share your personal time with someone and you do not keep it only to yourself.


bg 3. Приготви нещо вкусно

Да зарадваш половинката си с нещо вкусно е абсолютна класика и почти не струва нищо. Отдели време, за да приготвиш любимото ястие на другия, плодов десерт или домашна закуска. Дори едно топло кафе може да означава толкова много, когато е приготвено с любов.

gb1 3. Prepare something delicious

Make happy your partner by preparing something delicious is an absolute classic and almost costs nothing. Spend some time to prepare hers/his favorite meal, a fruit dessert or a homemade breakfast. Even a hot coffee could mean so much when it is cooked with love.


bg 4. Прави комплименти

Постарай се да покажеш, че си забелязал нещо у другия. Не запазвай за себе си добрите неща. Не е нужно да преувеличаваш или да приписваш неверни качества на половинката. Просто обърни внимание на истинските неща – мила постъпка, страхотна риза, забавна шега, умно решение. Когато показваш, че си забелязал нещо позитивно, тогава насърчаваш половинката си да се старае да те впечатли, защото вижда резултат. А и кой не обича да бъде похвален?

gb1 4. Do compliments

Do your best to show that you have noticed something about the other. Do not keep to yourself the good things. There is no need to exaggerate or to lie about the qualities of your partner. Just pay attention to the real things – a kind act, a great shirt, a funny joke or a smart decision. When you show that you have noticed something positive, then you encourage your partner to impress you, because she/he sees the result. And who does not like to be praised?


bg 5. Използвай физически жестове

Да поставиш ръка на рамото на другия, да му се усмихнеш, да го прегърнеш са физически начини да покажеш любовта си. Допирът сваля физическите бариери между хората, спомага да почувстваш повече близост с някого. По този начин показваш, че те е грижа за другия.

gb1 5. Use physical gestures

To put an arm on your lover’s shoulder, to smile to her/him, to hug her/him are physical ways to show your love. Touching removes the physical barriers between people. It helps people feel closer. Thus you show that you care about the other.


bg Не забравяйте, че празникът на любовта не е ден в годината, а душевно състояние. А 14 февруари е просто дата, която ни напомня да бъдем по-добри, да обръщаме внимание на важните неща, да не забравяме кои сме и как се представяме в лицето на любимия човек.

gb1 Remember, the celebration of love is not a day in the year, it is a state of mind. And February 14th is just a date that reminds us to be better, to pay attention to important things, to remember who we are and how we are presenting ourselves in front of our loved ones.

Comment

See also