Outdoor picnic and what to take

15152402_1504153222935048_1808900404_o

bg С настъпването на сковаващия студ все повече ни се приисква в почивните дни да се сгушим в леглото и да гледаме филми с чаша топъл чай в ръка. Но това са и дните, в които можем да се насладим на прекрасни моменти сред природата, да подишаме чист въздух и да презаредим не само тялото, но и психиката си с нова и чиста енергия.

gb1 The more is getting cold outside, the more we want the weekend to curl up in bed and watch movies with a cup of hot tea in hand. But these are the days  we can enjoy wonderful moments in nature, breathe fresh air and refuel not only the body but also the mind with new and clean energy.

15152402_1504153222935048_1808900404_o

bg Аз съм от хората, които много обичат да съзерцават дръвчета, полянки, изгреви и залези, небесния хоризонт  и въобще всякакви природни сцени. Но трябва да си призная, че не ми се случва често и причината за това най-вече се крие в липсата на мотивация да се събера и да изляза от къщи. А най-трудно е просто да започнеш. Така че, нека заедно да стегнем багажа и да се отправим на слънчев пикник още този уикенд.

gb1 I am one of the people who love to contemplate the trees, glades, sunrises and sunsets, sky horizon and generally any natural scenes. But I must admit that this does not happen often to me and the reason mainly is that I am not motivated to stand up and go out. The harder part is to just start. So let us together pack up and to go on sunny picnic this weekend.

15145193_1504153106268393_1494113595_o

bg Повечето хора нямат специални принадлежности за пикник и… да, имам предвид точно онези фантастични професионални кошници за пикник. Ако вие разполагате с такава, грабвайте я. А ако не, то една обикновена раница също ще свърши работа. Трябва да помислите за някое одеало, което едновременно да е достатъчно голямо, за да седнат всички на него, да е достатъчно плътно, за да не ви е студено на земята, но и да не е много тежко. На мен ми допадат поларените, именно защото са топли и олекотени.

Не пропускайте да вземете със себе си колкото е нужно количество вода, за да има достатъчно за всички.

gb1 Most people have no special accessories for picnics and … yes, I mean precisely those fantastic professional picnic baskets. If you have one, grab it. If not, a simple backpack will also do the trick. You should consider a blanket, which is both: 1/ large enough to sit all on it and 2/ is tight enough to not be cold ground, but not very hard. I like fleece blankets, because they are warm and lightweight.

Be sure to take with you as you need water in order to have enough for everyone.

15152400_1504153072935063_772367891_o

bg Тук идва моментът да решите дали искате да се наобядвате в гората, като си направите предварително скара,картофки или пък сандвичи. Ако такава е вашата идея, страхотно допълнение е да вземете бутилка вино или бира. В случай, че сте фенове на виното, не забравяйте верния съюзник тирбушона или просто изберете бутилка с капачка на винт.  А ако сте избрали да палите огън, правете го на обособените за това места и винаги се уверявайте, че е добре погасен. Понякога малко вятър може да бъде крайно разрушителен.

Ако не ви допада толкова идеята за обяд, може да помислите за следобедна закуска като кекс, бисквити, солени мъфини или домашна баница, които се комбинират страхотно с чай или кафе. Ще ви бъде нужен обаче термос или термочаша.

gb1 Here comes the time to decide if you want to lunch in the forest, make a pre-grilled potatoes or sandwiches. If this is your idea, a great addition to grab a bottle of wine or beer. In case you are fans of the wine, don’t forget to take your faithful ally – the corkscrew, or simply choose a bottle with a screw cap. If you choose to kindle fire, do it on the special places, made for that purposes and always make sure it is well extinguished. Sometimes a little wind can be extremely destructive.

If you do not like so much the idea take lunch, you can think of snack like cake, cookies, muffins or homemade pie that combine great with tea or coffee. In that case, you will need a thermos.

15134061_1504153196268384_91304874_o

bg За да ви бъде удобно, не пропускайте да вземете пластмасови чаши и чинии. Ще ви бъдат необходими също прибори за хранене и салфетки. Швейцарското ножче също е must have, защото кой знае – един от всичките му елементи може пък и да потрябва.

Ако не обичате тишината, винаги може да вземете със себе си портативна колонка, която да свържете с телефона си, и да послушате любимата си музика. Бихте могли да вземете и някоя настолна игра или тесте карти. Всичко зависи от това какво обичате да правите.

Напоследък съм се запалила по оцветяване на книжки за възрастни с много дребни детайли. Носи ми голяма радост и спокойствие. Затова аз грабвам със себе си „Омагьосаната гора“ на Джохана Басфорд и несесера с цветни моливи, защото какво по-хубаво от това да правиш любимите си неща на чист въздух сред природата.

gb1 In order to be convenient, do not forget to pick up plastic cups and plates. You will also be required cutlery and napkins. The Swiss knife is also a must have, because who knows – one of all its elements may need.

If you do not like silence, you can always take your portable column that can connect to your phone and listen to your favorite music. You can pick and a board game or deck of cards. It all depends on what you enjoy doing.

Recently I was keen on coloring books for adults with very fine details. It brings me great joy and peace. So I grab “Enchanted Forest” by Johanna Basford and a case with colored pencils, because what better than to doing your favorite things on fresh air outdoors.

15102149_1504153129601724_1846106732_o

bg Апелирам да пазим природата и да не забравяме да почистваме след себе си. Правилото, че в планината раницата е нашето кошче, важи с пълна сила!

За финал, не пропускайте да заредите добре не само телефона, но и настроението си. Обличайте се добре и бързо слагайте зимните шалове и слънчевите си усмивки!

gb1 I am appealing to protect nature and do not forget to clean behind. The rule that mountain backpack is our bin for trash is very true!

And finally, do not forget to charge not only your phone but also your good mood. Dress well and quickly put winter scarves and sunny smiles!

Comment

See also