Coconut decoration

13530748_1370412906309081_1645678505_n-2

bg Колко често ви се случва да си купите кокосов орех? Е, освен за да изядете или изпиете съдържанието му, черупката може да се използва и като уникална декорация на интериора.

gb1 How often do you happen to buy a coconut? Well, except to eat or drink its content the shell can be used as a unique decoration of the interior.

 

13563317_1370410062976032_318250710_n (1)

bg Кокосът има много силен специфичен аромат, който се нарежда сред най-разпознаваемите ухания за хората. Обожавам кокосови стърготини в кафето, точно като в Старбъкс. Харесват ми шоколадови вафли с кокосов привкус. Харесват ми и кокосовите палми, които винаги нашепват само едно – ваканция!

За щастие, световната търговия се развива с пълна сила и дори до нашата малка страна достигат различни екзотични стоки като кокосовите орехи. И освен да си похапваме вкусно, можем и да използваме случая да внесем малко екзотика и у дома. За целта, ви е необходим кокосов орех, който трябва успешно да счупите на две. За мен това е и най-сложната част. Един прост трик за отваряне на кокос, който мога да ви препоръчам, е да го стоплите във фурната.

gb1 Coconut has a very strong specific flavor which ranks among the most recognizable scents for people. I love coconut in my coffee, just like it’s made in Starbucks. I like chocolate waffles with coconut flavor. I like and coconut palms that always whisper only one – vacation!

Fortunately, world trade developed in full force and even our small country reach exotic goods such as coconuts. And also to feed well, we can use this opportunity to bring a little exoticism and at home. To do this, you need a coconut, which has successfully breaking in two. For me, this is the most complicated part. A simple trick to open a coconut, which I can recommend, is to warm it in the stove.

 

13530748_1370412906309081_1645678505_n

bg След това идва и по-лесната част. Изпразвате съдържанието и изсушавате черупката на ореха за няколко дни на слънце. Точно така, както се сушат и кайсиевите ядки. В едната половина на вече сухата черупка на кокосовия орех може да изсипете пакетче сухи ароматни листенца, примесени с няколко канелени пръчици. Готовата декорация може да поставите, където ви харесва, за да радва всичките ви сетива!

Пожелавам ви слънчеви и организирани дни и не забравяйте, че уютът е предимно в сърцето!

gb1 Then comes the easy part. Empty the contents and dry the shell of the coconut for a few days in the sun. Just as we are drying apricot nuts. In one part of the already dry coconut shells you can pour dried aromatic leaves, interspersed with a few cinnamon sticks. Finished decoration you can put wherever you like to enjoy all your senses!

I wish you sunny and organized days and remember that coziness is mainly in the heart!

Comment

See also