3 ягодови идеи за обяд в кутия | 3 strawberry ideas for lunch box

BANNER_lunch_box_ideas_bulgarian_blogs_best_bloggers_organizirai.com_idei_za_obqd_v_kutiq_salata_qica_eggs_salad_strawberries_qgodi_bg_blogs
bg В началото на есента, когато все още могат да се намерят вкусни ягодки по магазините, реших да ви покажа 3 свежи идеи за обяд в кутия, перфектни за всеки ден.
gb1 In the beginning of autumn, when you can still find delicious strawberries in the groceries, I decided to show you 3 fresh lunch box ideas perfect for every day.

bg Първото ми предложение съдържа свежи краставици и домати, овкусени само със сол и без капка мазнина. Имайте предвид, че краставиците може малко да омекнат от солта, така че ако искате избегнете това, вземете солничка със себе си и посолете непосредствено преди хапване. А може пък и просто да не слагате сол. Зеленчуците са вкусни и без никакви подправки. Те са богати на фибри и имаме нужда от тях всеки ден, затова разнообразявайте и обогатявайте менюто си с различни на цвят зеленчуци.

В обедния обяд съм добавила също и едно сварено яйце, срязано на две за по лесна консумация, и с малко сол, която разбира се, може и да пропуснете за още по здравословно хранене. Яйцето е чудесен източник на протеин, когато искаме да разнообразим храненето си и да избегнем месото.

Кутията съдържа свежи ягоди, които ще откриете и в следващите две обедни кутии.

gb1 My first suggestion contains fresh cucumbers and tomatoes, flavored only with salt and no a single drop of oil. Keep in mind that cucumbers may slightly soften because of the salt, so if you want to avoid it, take a salt dip with you and flavour your salad straight before you eat. And maybe you just won’t put any salt. Vegetables are delicious even without spices. They are rich in fiber and we need them every day, so diversify and enrich your menu with a variety of colorful vegetables.

Into the lunch box I also added a boiled egg, cut in two for easy consumption with some salt, which of course you may miss for even more healthy meal. The egg is a great source of protein when we want to diversify our diet and avoid meat.

The box contains fresh strawberries that you will find in the next two lunch boxes as well.

lunch_box_ideas_bulgarian_blogs_best_bloggers_organizirai.com_idei_za_obqd_v_kutiq_salata_qica_eggs_salad_strawberries_qgodi_bg_blogs

bg Втората кутия съдържа задушени зеленчуци – моркови и аспержи, овкусени само с малко сол. За да добавя в менюто и малко протеин, използвам пилешки гърди, задушени със сол и нарязани на парчета, подобни на бонфиленца.

Познайте какво има за десерт? :)

gb1 The second lunch box contains steamed vegetables – carrots and asparagus, seasoned with a little salt. In order to add a little protein to the menu, I use chicken breasts, stewed with salt and cut into pieces similar to bonfilin.

Guess what’s for a dessert? 🙂

lunch_box_ideas_bulgarian_blogs_best_bloggers_organizirai.com_idei_za_obqd_v_kutiq_salata_qica_eggs_salad_strawberries_qgodi_bg_blogs2

bg Третото ми предложение за ягодов обяд в кутия отново е със свежа салата от домати и краставички, но този път съм добавила вкусно българско сирене, натрошено на ситно. Тъй като сиренето си съдържа сол, не съм добавяла нищо друго, включително и мазнина. Протеиновият източник отново е сварено яйце (което се оказа малко неугледно, но реших да запазя това предложение, тъй като е автентично).

А съвсем скоро любимите ми свежи ягодки вече няма да могат да бъдат открити по магазините, така, че бързам да хапвам всеки ден, докато все още има.

gb1 My third proposal for strawberry lunch box is again with a fresh salad of tomatoes and cucumbers, but this time I added delicious Bulgarian cheese, crumbled into small pieces. Since my cheese contains salt, I have added nothing, including fat. The protein source is again boiled egg (which turned out to be a bit bitter, but I decided to keep this proposal because it is authentic).

And very soon my favorite fresh strawberries will no longer be able to be found in the grocery stores, so I hurry to eat them every day while I am still able to find them.

lunch_box_ideas_bulgarian_blogs_best_bloggers_organizirai.com_idei_za_obqd_v_kutiq_salata_qica_eggs_salad_strawberries_qgodi_bg_blogs3

bg Ако тези идеи са ви харесали (или пък не :D), можете да видите и предишна подобна статия в блога ми тук. Може би ще забележите, че кутиите ми се различават. Причината за това е, че предишните кутии не уплътняваха добре и понякога се е случвало да текат. В тази публикация кутиите за обяд са от IKEA и засега издържат всички тестове, на които съм ги подложила. Много ми харесват малките отделения, които перфектно отделят храната. А и могат да се изваждат от кутията, което ги прави по-лесни за миене. Купих ги наскоро, но сега забелязах, че вече има нови на тяхно място в сайта, които дори са и с повече отделения, едно от които има допълнително капаче. Мисля, че това отделение би било перфектно за салатен дресинг 🙂

А вие носите ли обяд със себе си през натоварените дни? В офиса, университета или училище? Аз много обичам да си приготвя нещо вкусно и здравословно, защото често възможностите да ядеш навън се ограничават до вредни и мазни храни, които не предпочитам за всеки ден.

gb1 If you liked these ideas (or not: D), you can also see a previous article on my blog here. You may notice that my boxes are different there. The reason for this is that the previous boxes did not seal well and sometimes they were spilling. In this publication, lunch boxes are from IKEA, and so far they have endured all the tests I’ve put them on. I like the small compartments that perfectly separate the food. And they can be removed from the box, making them easier to wash. I bought them recently, but now I noticed that there are new ones in their place in the site, which even have more compartments, one of which has an extra lid. I think this compartment would be perfect for salad dressing 🙂

And do you prepare alunch box to take away during your busy days? In the office, university or school? I really love to prepare something tasty and healthy because often the possibilities to eat outside are limited to harmful and fat foods that I do not prefer on every day basis.

Comment

See also