Кой чисти вкъщи? / Who cleans at home?

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs11
bg В последните седмици тествах много интересен продукт, който MClimate любезно ми предоставиха за проба. Компанията цели да направи така, че домът да се грижи за теб, а не ти за него. С две ръце сграбчих възможността, защото идеално се вписа в основната концепция на блога ми –  как да поддържаме ред и хармония у дома, без това да отнема цялото ни време.
gb1 During the last weeks I tested a very interesting product, which MClimate kindly gave me to test. The company aims to make the home take care of you, not you for it. I took the chance immediately, because the idea fitted perfectly to the main concept of my blog – how to keep order and harmony at home, without losing all of your time.

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs3

bg Кой чисти в моя дом? Хм, в последната седмица-две, това правеше умната Maya – уникален бял робот-прахосмукачка с опция за мокро почистване. Беше ми много готино да го използвам. Много ми харесваше той да си бръмчи из стаята, да поддържа чистотата вкъщи, а аз да не се занимавам с това досадно домакинско задължение.
gb1 How cleans at my home? Well, it the last week or two this has been doing by the smart Maya – an unique white robot vacuum cleaner with an option for wet mopping. It was very cool for me to use it. I really liked it buzzing around the room, maintaining cleanliness at home, and me to not doing this bothersome household duty.

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs9

bg Maya може да прави супер много неща, но най-силно ме впечатли, че:

1/ сама си избира траекторията; докато разучи стаята изглежда сякаш се лута хаотично, но после пътят е запаметен и траекторията на робота става съвсем логична;

2/ сама може да прецени колко батерия й остава и при нужда да се придвижи до станцията майка, където да се зареди;

3/ е супер компактна и влиза под дивана, под леглото, под масата и столовете без никакъв проблем;

4/ има различни ходове на движение; в началото я ползвах само на автоматичен режим, но при него не се обираше перфектно праха по ъглите в стаята. След това открих функцията за кръгови движения, с който буквално всяка прашинка беше засмуквана и прибирана от въртящите четки. Това ми стана любимата фукция (мисля, че основното й предназначение е за почистване на петна).

5/ има възможност за мокро почистване; в контейнера (280 мл), освен вода, отмервах и няколко капки етерично масло от лимон – повярвайте ми, след това цялата стая лъха на пролетна свежест;

6/ можеш да изтеглиш мобилно приложение, през което да управляваш робота, дори когато не си вкъщи (здравей, 21 век); да „гледаш през очите на робота“ чрез вградената му камера; а също и да насрочваш точни часове, в които робота да чисти.

7/ не е прекалено шумна; за да бъда по-конкретна, можеш да водиш разговор в стаята с някого, без да ти се налага да повишаваш тона си и без да се напрягаш да чуеш другия; например, ако сравнявам със сешоара си, Maya е значително по-тиха.

gb1 Maya can do a lot of things, but I was most impressed that:

1 / it chooses the trajectory itself; while studying the room seemed to be chaotic, but then the path was memorized and the robot’s trajectory became quite logical;

2 / it can estimate how much battery she has left and, if necessary, move to the mother station where she will load;

3 / it is super compact and goes under the sofa, under the bed, under the table and chairs without any issues;

4 / it has different motion movements; at first I used it only in automatic mode, but it did not perfectly collect the dust at the corners of the room. Then I found the circular movement function, which literally collected all the dust using the rotating brushes. This has become my favorite mode (I think it is used to clean the stains also).

5) Option for wet cleaning; in the container (280 ml) besides water, I put a few drops of lemon essential oil – believe me, then the whole room smell of spring freshness;

6 / you can download a mobile application to run the robot even when you are not at home (hello, 21st century); to “look through the eyes of the robot” through his built-in camera; and also to schedule precise hours for the robot to clean.

7 / is not too noisy; to be more specific, you can have a conversation in the room with someone without having to raise your tone and without hardly trying to hear the other; for example, if I compare to my hair dryer, Maya is considerably quieter.

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs5

bg Ето и списък на малка част от нещата, които правех, докато Maya чистеше вместо мен:

1/ готвя вечерята за деня;

2/ на работа в офиса съм;

3/ чета списание и пия следобено кафе;

4/ на разходка в парка съм;

5/ пускам пералнята и простирам;

6/ пазарувам…

gb1 Here’s a list of a few things I did while Maya cleared instead of me:

1 / cooking dinner for the day;

2 / working in the office;

3 / reading magazine and drinking coffee;

4 / walking in the park;

5 / running the laundry machine;

6 / shopping …

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs4

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs7

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs8

bg Според мен Maya не е просто помощник. Тя е направо life-saver. Човек наистина има нужда от почивка след дълъг работен ден, а кой не би искал домът му да е чист, свеж и приветлив по всяко време, без това да изисква каквито и да е усилия.

Maya е на промоционална цена до 16 май 2018 г. и може да бъде закупена от сайта на MClimate  или от магазините на Технополис.

*Тествах робота само върху ламинат и плочки и се справи страхотно. Имайте предвид, че у дома няма килими, така че не знам как би се прадставил върху такъв тип повърхности.

gb1 I think Maya is not just an assistant. It’s just a life-saver. Each person really needs a break after a long working day, and who does not want his home to be clean, fresh and welcoming all the time, without requiring any effort.

Maya is at a promotional price until May 16, 2018 and can be purchased from the MClimate site or from Technopolis stores.

* I tested the robot only on laminate and tiles and it did a great job. Keep in mind that there are no carpets at home, so I do not know what would be its performance on such types of surfaces.

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs10

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs

ROBOT_vacuum_cleaner_Maya_Mclimae_organizirai_review_best_bloggers_bulgarian_blog_organizing_blogs6

Comment

See also