Равносметка на 2017 г. и 12 неща, които искам да направя през 2018 г. / 2017 overview and 12 things I wish to do in 2018

things-to-do-in-2018-year-overview-nova-godina-ravnosmetka-bulgarski-blogove-best-bulgarian-bloggers-christmas-tree-beautiful-organizirai.com

bg Миналата година по същото време, положих началото на една малка традиция – в началото на месец Януари да си правя равносметка за изминалата година, като отбелязвам най-важните за мен изпълнени задачи, постигнати цели, личен принос, добри дела и други подобни неща. Старая се да се фокусирам върху доброто, да откривам положителните неща, които са ми се случили през изминалата година, но не пропускам да си извлека поуки от грешки, които съм допуснала, или да си обещая да подобря някоя черта от характера си.
gb1 Last year at the same time, I started a small tradition – in the begging of January to make an overview of the past year by pointing all fulfilled tasks, reached goals, personal contribution, good activities and other similar stuff. I am trying to focus on the good things, to find positive things that happened to me in the past year, but I do not forget to learn lessons from mistakes I have made or to promise myself to improve my character.

bg Измина близо месец от последната ми публикация. Предостатъчно време, което посветих на магията на месец декември. Магия, която по особен начин ти напомня, че семейството е коренът, към който трябва да се придържаш здраво, че истинското щастие не означава да правиш нещо конкретно, а само да отделиш от личното си време на някой специален човек.
gb1 It is been a month from my last blog post. Enough time, which I have devoted to the magic of December. A magic, which reminds in a special way, that family is the root to which you need to stick firmly, that true happiness does not mean doing anything in particular, just to spent your personal time with someone special.

things-to-do-in-2018-year-overview-nova-godina-ravnosmetka-bulgarski-blogove-best-bulgarian-bloggers-christmas-tree-beautiful-organizirai.com5

bg В първия ми пост за 2017 г. (може да го прочетеш тук) споменах, че ми се иска да усъвършенствам позите в йога. Смело мога да кажа, че през цялата година запазих постоянството и интереса си към това начинание. Не бих могла все още да се нарека професионалист, но определено напреднах и изпитвам страшно задоволство, когато успявам да направя перфектно някоя поза, която ми е изглеждала невъзможна преди.
gb1 In my first blog post for 2017 (read it here) I mentioned that I wish to improve my yoga performance. I can definitely say that during the whole year I kept my persistence and interest in this endeavor. I could not yet call myself a pro, but I have definitely progressed and I am extremely pleased when I manage to make a perfect posture that seemed to me impossible before.

things-to-do-in-2018-year-overview-nova-godina-ravnosmetka-bulgarski-blogove-best-bulgarian-bloggers-candle-beautiful-organizirai.com

bg Обещах си още през 2017 г. да пътувам повече и съм много доволна от резултата. С любимия човек отделихме време да отидем на фантастична екскурзия до Мелник, Рупите и Роженския манастир (повече за това пътуване прочети тук),  направихме си също и еднодневно пътуване до Копривщица (тук), не пропуснахме да си направим кратка СПА почивка във Велинград, а лятото се докоснахме и до морето. Винаги съм смятала, че пътуването е несравним начин да се свържеш със света, някак отново да стъпиш на земята, да се осъзнаеш, да прогледнеш с други очи и просто да изпитваш наслада. Много съм доволна, че успяхме да си позволим такива преживявания – не само финансово, но и да намерим време.
gb1 In 2017 I promised myself to travel more and I am very pleased with the results. With my loved one we went on a fantastic trip to Melnik, Rupite and Rozhen Monastery (more about this trip read here), we also made a one-day trip to Koprivshtitsa (here), we did not miss to go on a short SPA vacation in Velingrad, and in the summer we touched the sea. I have always thought that travel is an incomparable way to connect with the world, somehow to land on the ground again, to realize yourself and your actions, to see the world with different eyes and just to enjoy it. I am very pleased that we have been able to afford such experiences – not only financially, but also to find enough time.

things-to-do-in-2018-year-overview-nova-godina-ravnosmetka-bulgarski-blogove-best-bulgarian-bloggers-christmas-tree-beautiful-organizirai.com4

bg Сред миналогодишните ми желания присъстваха и занимания като оцветяване, писане на повечко публикации в блога и споделяне на време за близките ми. Общо взето, мисля, че през цялата година намирах време за всичко това, но продължавам да съм в търсене на перфектния баланс между личностно и кариерно развитие, любими занимания, семейство и приятели.
gb1 Last year’s wishes also included activities such as coloring, writing more blog posts, and spending time with my family. Generally, I think throughout the year I found time for all this, but I’m still looking for the perfect balance between personal and career development, my favorite activities, family and friends.

things-to-do-in-2018-year-overview-nova-godina-ravnosmetka-bulgarski-blogove-best-bulgarian-bloggers-christmas-tree-beautiful-organizirai.com7

bg За 2018 година реших да си направя малко предизвикателство – колкото са месеците в годината, толкова да са и новите ми цели. Избрах конкретни, измерими и струва ми се постижими неща, затова сега искам да споделя с вас кои са те.
gb1 For the year 2018, I decided to make a little challenge – as many as the months of the year are, as many my new goals to be. I chose specific, measurable and achievable things to do in 2018, so now I want to share with you what they are.

things-to-do-in-2018-year-overview-nova-godina-ravnosmetka-bulgarski-blogove-best-bulgarian-bloggers-christmas-tree-beautiful-organizirai.com6

 

bg 1/ Да пия поне 2,5 л. вода дневно.

2/ Да се запиша на курс по английски език, за да си повиша нивото.

3/ Да се събуждам по-рано сутрин (поне в 07:30 ч.)

4/ Да намаля потреблението си. Все повече ми харесва идеята за Zero Waste. Ако искате да ви разкажа повече за това, пишете ми в коментарите.

5/ Да започна да закусвам всеки ден. Здравословно, разбира се.

6/ Да правя поне 1 разходка на Витоша месечно.

7/ Да публикувам в блога поне 1 път седмично.

8/ Да остана постоянна в практикуването на йога.

9/ Да пътувам в чужбина.

10/ Да нося повече дрехи от гардероба си, а не само най-любимите ми.

11/ Да издържа един пълен месец, без да харча пари за глезотии.

12/ Да пия повече чай, вместо кафе.

А кои са нещата, които вие искате да направите през 2018 г. Какво искате да промените в себе си или в света?

gb1 1 / Drink at least 2.5 l of water daily.

2 / To start English language course to improve my level.

3 / Wake up earlier in the morning (at least at 7:30 am)

4 / Reduce your consumption. I increasingly like the idea of Zero Waste. If you want me to tell you more about this, write to me in the comments below.

5 / Start eating breakfast every day. Healthy, of course.

6 / Make at least 1 walk to Vitosha mountain per month.

7 / Publish new blog post at least once a week.

8 / To stay constant in practicing yoga.

9 / Travel abroad.

10 / To wear more clothes from my wardrobe, not just my favorite ones.

11 / To endure a full month without spending money on non necessities.

12 / Drink more tea instead of coffee.

And what are the things you want to do in 2018? What do you want to change in yourself or in the world?

Comment

See also