Как оставам организирана? / How I stay organized?

organizer-planner-bulgarian-blogs-best-lifestyle-bloggers-Bulgaria-organizirai.com-cveti-krasivi-blogove

bg Да бъда организирана е страхотно, но запазването на постоянство не е лесна задача. Малките детайли обикновено ми изглеждат незначителни и ги отлагам, но в един момент се оказвам претрупана с работа. Особено в зимните месеци ми е доста трудно да се фокусирам и да отвеждам нещата докрай. Мързелът сякаш ми шепне: „Цвети, не прави абсолютно нищо“. Имам настроение само да лежа в леглото и да гледам филми с чаша чай в ръка.
gb1 To be organized is great, but to keep consistency is not an easy task. The small details typically look insignificant and I postpone them, but at one point I find myself overcrowded with work. Especially during the winter months, it is very difficult me to focus and to take things to the end. Laughter seems to whisper to me: “Tsveti, do not do anything at all.” I have the mood to just lie on the bed and to watch movies with a cup of tea in my hand.

bg Затова следвам няколко прости правила, които ми помагат да запазя постоянство и да не бъда погълната от хаоса. Ето кои са те:

 • Ако е излязла сметка, я плащам.
 • Ако съм извадила предмет от шкафа, после го прибирам.
 • Ако видя боклук, го изхвърлям.
 • Ако отворя нещо, го затварям.
 • Ако изцапам нещо, го изчиствам.
 • Ако не използвам нещо, го дарявам, продавам или извърлям.

Когато следвам тези стъпки, оставам огранизирана за повече време. Отнема много малко време да правя такива дребни неща, но после виждам ползата от тях. Не изпадам в ситуация да имам прекалено много задачи или твърде много домакинска работа, която да ме отчайва. Ако трябва да обобщя всички тези стъпки в едно общо правило, то би било: „Ако имам нещо за вършене, го започвам още сега и не го отлагам“.

gb1 So I follow a few simple rules that help me maintain persistence and not be overwhelmed by the chaos. Here’s what they are:

 • If it is a the bill, I pay it.
 • If I took an item out of the cupboard, I turn it back.
 • If it is a trash, I throw it away.
 • If I open something, I close it.
 • If I dirt something, I clean it up.
 • If I do not use something, I donate it, sell it or throw it away.

When I follow these steps, I stay organized for longer. It takes very little time to do such small things, but then I see the benefits. I do not get into a situation where I have too many tasks or too much chores to despair me. If I have to summarize all these steps into one general rule, it would be: “If I have something to do, I’m starting it right now and I’m not postponing it.”

Photo by Pixabay

Comment

See also