Моите шалове – Нова подредба и организация / My Scarves – New Storage & Organization

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com7

bg Помните ли, че миналата година ви показах как съхранявам шаловете си, навити на руло в кутия, която сама си направих (ако не, виж тук). Наскоро малко промених начина, по който подреждам шаловете си. Отново ги държа в кутия без капак, но този път е текстилна и не съм я изработила сама.
gb1 Do you remember that last year I showed you how I store my scarves rolled up in a box I made myself (if not, see here). I recently changed the way I store my scarves. Again, I keep them in a box without a lid, but this time it’s textile and I did not make it myself.

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com6

bg Закупих кутията от Джъмбо на цена около 2-3 лв. Много е стабилна и здрава, а едновременно с това текстилната повърхност я прави мека нежна.
gb1 I bought the box from Jumbo store at a price of 2-3 BGN. It is very stable and sturdy, while at the same time the textile surface makes it soft.

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com8

bg Вместо да навивам шаловете на малки рула, ги сгъвам и ги поставям вертикално. Така, избягвам намачкването, което е неизбежно, ако увивам шаловете си. Преди ми харесваше да нося шалове с леко намачкан ефект и дори съзнателно ги мачках, но сега изглежда съм хванала някаква друга вълна. Предстои да разбера колко време ще се задържи и дали това решение е устойчиво.
gb1 Instead of rolling the scarves, I fold them and place them vertically. So, I avoid getting wrinkled which is inevitable if I roll my scarves. Before I liked to wear scarves with a slightly wrinkled effect and I even consciously wrinkled them, but now I seem to have caught some other wave. I still have to figure out how long it will hold and whether this solution is sustainable.

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com3

bg При всички положения, обаче, за момента се чувствам много удовлетворена, понеже сутрин, преди да изляза на студа, с лекота изваждам от кутията всеки шал, който ми е необходим. Някак си ми харесва повече, дори визуално.
gb1 In any case, however, for the time being, I feel very pleased, because in the morning, before I go out of the cold, I easily take the scarf I need from the box. Somehow I like it more, even visually.

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com2

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com

bg Харесват ли ви тавък тип публикации! Оставете ми коментар тук или във Фейсбук страницата на блога.

Слънчев и организиран ден,

Цвети

gb1 Do you like such type of posts? Leave a comment here or on the Facebook Blog page.

Sunny and organized day,

Tsveti

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com5

scarves_storage-and-organization-how-i-organize-my-scsrves-in-a-box-lovely-blogger-best-bulgarian-bloggers-organizing-blog-organizirai.com4

 

Comment

See also