Organize a trip series. Destination: town of Koprivshtitsa

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com5

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com28

bg Това лято аз и приятелят ми направихме кратко пътуване до Копривщица – великолепен възрожденски град в сърцето на България, който крие много история, тайни и смели решения. За рубриката “Organize a trip”, както обикновено ще споделя с вас това, което ме впечатли и което може да ви бъде от полза, за да организирате и вие подобно пътуване.

gb1 This summer my friend and I, we did a short trip to Koprivshtitsa – a magnificent Renaissance town in the heart of Bulgaria, which hides a lot of history, secrets and brave decisions. For the “Organize a Trip” series, as usual, I will share with you what impressed me and what could be helpful for you to organize such a trip.

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com29

bg Транспорт

До Копривщица може да се стигне с кола, автобус или влак. От София до Копривщица с кола може да се стигне за около 2 часа. Може да се възползвате и от организирана екскурзия с автобус, като цената на човек варира в диапазона между 20 и 30 лв. за един ден.

gb1 Transport

Koprivshtitsa can be reached by car, bus or train. From Sofia to Koprivshtitsa by car can be reached in about 2 hours. You can also take advantage of an organized bus trip, with a person’s price varying between 20 and 30 BGN per day.

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com25

bg Нощувка

В Копривщица местата за настаняване за предимно тип „къща за гости“ и в повечето случаи са от възрожденски тип. Определено се раграничава от представата за 5-звездно преживяване, но може да ви донесе други емоции, много по-значими и запомнящи се. Цените варират според сезона и типа на стаята и са в рамките на 25-30 лв. на човек за нощувка.

gb1 Accommodation

In Koprivshtitsa the accommodation places are mostly of guest-house type and in most cases are in a Renaissance style. It is definitely different from the idea of a 5-star experience, but it can bring you other type of emotions, much more significant and memorable. Prices vary according to the season and room type and are within 25-30 BGN per person per night.

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com9

bg Храна

Има няколко заведения, в които може да поседнете за обяд. Препоръчвам ви обаче и да си носите сандвичи, защото от толкова ходене и вълнения, човек огладнява много!

gb1 Food

There are several restaurants where you can sit for lunch. However, I recommend that you also wear sandwiches, because of such walking and excitement, people could become very hungry!

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com6

bg Забележителности 

gb1 Landmarks

bg Мост на Първата пушка

Мостът на Първата пушка е знаменит обект за града. Той не е голям по размери, но е изключително внушителен, заради историческата си стойност. Това е мястото, където гръмва първият изстрел, поставящ началото на Априлското въстание за свободна България. А аз гордо ухилена, че съм българка, позирах за снимка върху каменния паметник на културата.

gb1 Bridge of the First Shot

The Bridge of the First Rifle is a famous place for the city. It is not large in size but extremely impressive because of its historical value. This is the place where the first shot of the April Uprising for Free Bulgaria kicks off. And me proudly glad to be a Bulgarian, I pose for a photo on this stone monument of culture.

2koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-parva-pushka-most-bridge-historical

2a.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-parva-pushka-most-bridge-historical

bg Първо класно училище

Първото класно училище в Копривщица е създадено през 1846 година от Найден Геров. Копривщица е един от първите градове в България, където се създават класни училища. Това означава, че учениците се делят на класове според тяхната възраст и да се обучават от учители, а не от по-напреднали ученици, както е било до този момент.

gb1 First class school

The first class school in Koprivshtitsa was founded in 1846 by Nayden Gerov. Koprivshtitsa is one of the first cities in Bulgaria where class schools have been established. This means that students are divided into classes according to their age and educated by teachers rather than by more advanced students.

0koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-klasno-uchilishte

0a.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-klasno-uchilishte

bg Кръгов маршрут: 6 къщи-музей

В Копривщица може да си закупите един обиколен билет на цена от 6 лв. (3 лв. за ученици и студенти), с който да посетите 6 музея. За всеки музей по отделно цената набилета е 4 лв.(2 лв за ученици и студенти). Добре е да го знаете, защото във всеки един от музеите по маршрута може да си закупите обиколен билет и да стартирате оттам. Маршрутът е кръгов и включва къща-музей „Тодор Каблешков“, Лютова къща, къща-музей „Петко и Любен Каравелови“, къща-музей „Димчо Дебелянов“, къща-музей „Георги Бенковски“ и „Копривщенски център на просветлението по време на Възрожденския период“. Имайте предвид, че понеделник и вторник са почивни дни за някои от музеите.

gb1 Circular route: 6 house-museums

In the town of Koprivshtitsa you can buy a round-trip ticket for 6 BGN (3 BGN for students) to visit 6 museums. For each museum the price is 4 BGN (2 BGN for students). It is good to know this, because you can buy a round trip ticket in each of the museums and start your route from there. The route is circular and includes ”Todor Kableshkov’s house-museum”, “Lutov’s House”, “Petko and Lyuben Karavelov’s house-museum”, “Dimcho Debelyanov’s house-museum”, “Georgi Benkovski’s house-museum” and “Koprivshtitsa Center of enlightenment during Revival period”. Keep in mind that Monday and Tuesday some of the museums are closed.

4ckoprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-lutova-kashta-liutovs-house

4bkoprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-lutova-kashta-liutovs-house

4koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-lutova-kashta-liutovs-house

bg Всички къщи са интересни и различни. Но това което най много ме впечатли беше усещането в къщата на Димчо Дебелянов. Вътре сред спомени и снимки звучат мелодично неговите стихове, а върху проскърцващия под изключително силно почувствах какво означава „да се завърнеш в бащината къща“. Великолепно преживяване, истинска магия!

gb1 All house-museums are interesting and different by itself. But what impressed me the most was the feeling in the Dimcho Debelyanov’s house. Inside you are surrounded by his memoirs and pictures, his melodic poems sound in all rooms and under the creaked floor, I felt so strongly what it means to “return to the father’s house.” Magnificent experience, true magic!

6bkoprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-debelyanov-house-kashta-dimcho-debelqnov

6akoprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-debelyanov-house-kashta-dimcho-debelqnov

6dkoprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-debelyanov-house-kashta-dimcho-debelqnov

bg Сред другите впечатления, които оставиха следа в съзнанието ми, е една огромна печатарска машина в къщата на Каравелови, с която са били отпечатвани емблематичните вестници „Свобода“, „Независимост“, „Знаме“ и др.

gb1 Among other impressions that left a trace in my mind, there is a huge printing machine in Karavelov’s house, which the emblematic Bulgarian newspapers “Freedom”, “Independence”, “Flag” and others were printed with.

3a.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-karavelovis-house-kashta-karavelov

3koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-karavelovis-house-kashta-karavelov

bg Не пропуснах да се превъплътя и в ролята на учител, застанала до катедрата на една типична възрожденска класна стая, сред пясъчници, пера и мастилници! Това могъщество – за секунда да преподаваш, да имаш властта да развиеш нечии знания, да си представиш един цял друг свят, толкова далечен от настоящето, изпитах в Копривщенския Център на просвещението.

gb1 I did not miss to reincarnate myself as a teacher, standing at the front of a typical Renaissance classroom, among sandstones, feathers and inkjets! This power – for a second to teach, to develop somebody’s knowledge, to imagine a whole other world so far away from the present, I experienced at the “Koprishtitsa Center of Enlightenment”.

1c.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-kashta-na-prosvetlenieto

1d.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-kashta-na-prosvetlenieto

1a.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-kashta-na-prosvetlenieto

Фотогалерия / Photo gallery 

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com26

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com24

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com23

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com22

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com13

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com18

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com19

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com20

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com13

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com4

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com

4a.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-lutova-kashta-liutovs-house

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com6

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com8

5a.koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com-todor-kableshkov's-house

koprivshtitsa-trip-travel-blog-blogger-best-bloggers-bulgaria-beautiful-places-organize-a-trip-how-to-organize-organizirai.com16

 

Comment

You may also like