How to Easily Blend a Workspace into Your Living Room or Bedroom

kari-shea-226157

bg Приятели, този месец още един автор на страхотен материал гостува на organizirai.com. Много се радвам да посрещна Оливия Джоунс – психолог и предприемач от Бризбейн, Австралия, майка на две красиви деца и горд собственик на две боксер кучета . Тя е страстен писател, пътешественик и осъзнат потребител, който търси здравословни и устойчиви продукти и решения за своето семество. Нейното е мото е “Бъди промяната, която искаш да видиш в света”.

Днес тя е тук със страхотен материал за това, как да слеем офис-пространството у дома с останалите мебели. Приятно четене!

gb1 Friends, this month an author of a great material is a guest of organizirai.com. I am very glad to meet Olivia Jones – a psychologist and entrepreneur from Brisbane, Australia, a mother of two beautiful children and proud owner of two boxer dogs. She is passionate writer, a traveler and conscious consumer, seeking healthy and sustainable products to incorporate into the lives of her family. Her motto is “Be the change you want to see in the world”.

Today she is here with a great material about the ways to blend a workspace with the rest furniture at home. Enjoy reading!

vadim-sherbakov-277610
Photo by Unsplash

bg За съжаление, повечето от нас не могат да си позволят да имат отделно помещение у дома за всяка активност, с която искат да се занимават. Всъщност, ако наистина се нуждаеш от подходящо място за работа вкъщи, можеш да използваш помещенията, с които вече разполагаш и да ги направиш многофункционални. Скептични ли сте да слеете работното пространство у дома със спалнята или хола си? Ето няколко съвети и трикове, с които да изтриете всички съмнения.
gb1 Unfortunately, most of us can’t afford to have separate rooms in our homes for every activity we want to engage in. However, if you really need an appropriate space for work, you can employ the spaces you already have and give them a dual purpose. Are you skeptical about merging workspace with your living room or bedroom? Here are some tips and tricks to erase your doubts.


bg Обгърнете стените
gb1 Embrace the walls

wall storageolivia's-collection
Photo by Olivia’s private collection

bgЛипсата на място е най-големият ви враг в този проект. Обаче, като допрете бюрото си до стената, ще отворите пространството и ще оставите достатъчно място за други дейности в стаята. Можете също да използвате стените за съхранение, така че стаята ви да не изглежда претъпкана.
gb1Lack of space is your biggest enemy in this project. However, by pushing your desk against the wall you will open up the space and leave ample room for other activities. You can also use the walls for storage, so that your room doesn’t appear crowded.


bg Използвайте ъглите
gb1 Use those corners

Photo by Olivia’s private collection

bgЪглите често са неизползвани части от стаята, въпреки че всъщност съдържат много празно пространство. Ако искате да използвате ъглите си, вземете специално проектирано ъглово бюро. Ъгловите бюра използват пространството много по-ефективно от обикновените бюра и ви осигуряват достатъчно място за всички ваши офис дейности. Можете да добавите и някои ъглови рафтове, които ще ви помогнат да създадете забавно и ефективно работно пространство, което не нарушава естетиката на хола ви или спокойствието и тишината на спалнята.
gb1Corners are often unused parts of the room, even though they actually contain a lot of empty space. If you want to utilize your corners, get a specially designed corner desk. Corner desks use the space much more efficiently than regular desks, and provide you with enough space for all of your office activities. You can also add some corner shelves that will help you create a fun and efficient workspace that doesn’t ruin the aesthetics of your living room, or the peace and quiet of your bedroom.


bgИзберете правилните мебели
gb1Get the right furnishing

kari-shea-226157
Photo by Unsplash

bgПравилното обзавеждане би трябвало да бъдат вашият топ приоритет. Ако решите да поставите офис бюро, рафтове за сортиране и традиционен офис стол във вашето многфункционално пространство, то ще изпъкне прекалено много. Вместо това, спрете се на комфортен трапезен стол с много по-уютен вид. И понеже искате да се възползвате напълно то вашето пространство, има страхотни мебели с вградени отделения за съхранение или скрити чекмеджета, които ще ви спестят много място.
gb1The right furnishing should actually be your top priority. If you decide to put an office desk, sorting shelves and a traditional office chair in your multipurpose space, it will really stand out. Instead, opt for a comfy dining chair with a much homier vibe. You also want to make the most of your space. There are great furniture options with built-in storage or hidden compartments that will save you a lot of space.


bgСлейте интериора
gb1Link it together

bench-accounting-49907
Photo by Unsplash

bgНе искате работното ви пространство да се откроява като възпален палец и да развали дизайна на вашата всекидневна или спалня. Най-лесният начин за сливане на тези две пространства е да използвате едни и същи цветове. Освен цвета, можете да обърнете внимание и на текстури и декорации. Намерете например работно бюро, изработено от същия материал като вашата масичка за кафе в хола, или изберете стол, който съответства на вашия диван. Те ще свържат областите помежду си и ще ги направят да изглеждат като едно единно и добре обмислено пространство. Аксесоарите могат да служат и като свързващи елементи, ако бюджетът ви не ви позволява да инвестирате в нови мебели.
gb1You don’t want your workspace to stand out like a sore thumb and ruin the design of your living room or bedroom. The easiest way to blend these two spaces together is to paint them the same color and use consistent elements throughout the space. Aside from the color, you can also pay attention to textures and finishes. For instance, find a work desk made of same material as your coffee table in the living room, or choose a chair that matches your sofa. These will link the areas together and make them look like one unified and well-thought-out space. Accessories can also serve as linking elements if your budget prevents you from investing in new furniture.


bgИзпробвайте и осветлението
gb1Task and general lighting

breather-187929
Photo by Unsplash

bgВъпреки че естетиката е много важна, все пак трябва да оборудвате работното си пространство и с подходящо осветление, за да бъде достатъчно функционално. Многобройните източници на светлина са най-добрият вариант за стая с двойно предназначение. Насочващите лампи са чудесни за осветяване на работното пространство, докато основното осветление е идеално за развлечения и други ежедневни дейности вкющи.
gb1Even though the aesthetics are very important, you still need to equip your workspace with appropriate lighting, otherwise your space will not be functional. Multiple sources of light are the best option for a dual-purpose room. Lamps are great for task lighting while general lighting provides light for entertainment and other everyday activities and chores.


bgДекорирайте
gb1Decorate

decorate1
Photo by Unsplash

bgДекорацията е важен елемент за всяко пространство, което може да помогне на домашния ви офис да се слее с останалата част от дома ви. Например, забавните и цветни офис консумативи могат да бъдат полезни и декоративни, но най-добре е да избягвате поставянето на коркови дъски. Те са твърде клиширани и ще определят зоната твърде силно. Обаче, не се колебайте да запазите личната си мотивация чрез снимки и цитати, които ви вдъхновяват. Съберете любимите си снимки, цитати или мотивационни изображения, поставете ги в подходяща рамка и създайте своя собствена галерия за вдъхновение. Нещо страхотно, свързано с роизведения на изкуството е, че може да скрие вашите скучни свързващи материали и други офис материали, ако са поставени умно.
gb1The decoration is an important element of every space that can help your home office blend in with the rest of your home. For instance, fun and colorful office supplies can be both useful and decorative, but it’s best if you avoid bringing in cork boards. They’re too clichéd and will define the zone too strongly. However, feel free to keep yourself motivated with images and quotes that inspire you. Collect your favorite photos, quotes or motivational images, find a company that deals in custom framing, and create your own private inspirational gallery. One great thing about artwork is that it can also hide your boring work binders and other office materials if placed cleverly.


bgПоддържайте го подредено
gb1Keep it tidy

domenico-loia-310197
Photo by Unsplash

bgАко искате работното ви пространство да се слее с другото ви пространство, тогава трябва да избягвате претрупването. Не искате да се събуждате всеки ден сред купчина незавършени задачи, които ви очакват на бюрото ви и няма начин да се отпуснете в дневната, докато сте разсеяни от бъркотията в работното си пространство. Така че, внимателно подреждайте всичко, след като приключите. Можете също да помислите за безжична електроника (като например принтери или компютри), които лесно могат да се съхраняват в чекмеджета или шкафове, така че да можете да си почивате спокойно.
gb1If you want your workspace to blend in with your living space, then you must avoid clutter. You don’t want to wake up every day to a pile of unfinished tasks staring at you from your desk, and there’s no way you’ll manage to relax in your living room while being distracted by a mess in your workspace. So, carefully store all your work away once you’re finished. You can also consider getting wireless electronics (such as printers or computers) that can be easily stored in drawers or cabinets, so you can relax in peace.


bgХолът ви може да се съчетае с вашето работно пространство доста ефективно и лесно. Не е нужно да харчите пари за изработването на допълнетелни мебели или за превръщането на стаята ви в офис. Просто използвайте тези съвети и ще разполагате с работно пространство във вашата всекидневна или спалня, което е ефективно, красиво и вдъхновяващо.
 
gb1Living spaces can cohabit with your workspace quite effectively and easily. You don’t have to spend money on building an addition or on totally converting your room into an office. Simply use these tips and you’ll end up with a workspace in your living room or bedroom that’s efficient, beautiful and inspirational.

Author: Olivia Jones

Comment

See also