Bag Organization + GIVEAWAY

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com9

bg Наскоро се сдобих с нещо много интересно, което ми улесни живота неколкократно.

Случвало ли ви се е да бързате да излезете и дамската ви чанта да не подхожда на тоалета ви. Искате да я смените с друга, но просто нямате време да прехвърлите всички дреболии от едната в другата чанта. Е, оказа се, че решение на този проблем има.

Новата ми придобивка е органайзер за дамска чанта, който има толкова много отделения, че може да те заболи главата. Малък и компактен е, но събира много неща. Има удобни и здрави дръжки, с които мога да го премествам със замах от една чанта в друга.

gb1 I recently got something very interesting, which made my life so much easier than before.

Have you ever been in a hurry to go out and your bag to not suit your outfit. You want to change it with another, but you just do not have time to transfer all the stuff from one bag to another. Well, it turned out that there is a solution to this problem.

My new acquisition is a bag organizer that has so many compartments that it can cause you a headache. It is small and compact, but it collects a lot of things. There are handy and sturdy handles that help to move the organizer from one bag to another.

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com12

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com7

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com11

bg Дали е удобно да се ползва органайзер, когато може просто да хвърляш всичко в едно голямо отделение? На този въпрос не можех да си отговоря, преди да го изпробвам. Струваше ми се, че е възможно да се обърквам кое къде съм сложила и да предизвикам още по-голям хаос в дамската си чанта (повярвайте ми, хаосът беше сериозен!). Но се оказа, че е изключително удобно. Всичко се вижда много ясно и вече не стоя пред входа 10 минути, докато си открия ключовете.
gb1 Is it convenient to use an organizer when you can just throw everything in one big compartment? I could not answer that question before I tried it. It seemed to me that it was possible to become confused wondering where I had placed everything and to cause even greater chaos in my bag (believe me, the chaos was serious!). But it turned out the organizer is extremely comfortable. Everything is very easy to see and I’m not standing in front of my home 10 minutes until I find my keys.

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com8

bg Най-много ми харесват копчетата отстрани, които позволяват органайзерът да бъде както тъничък и компактен, така и по-широк с голямо вътрешно отделение.
gb1 I like the most the buttons on the both sides that allow the organizer to be both thin and compact or wider with a large inside compartment.

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com10

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com5

bg Ако ви харесва новият ми органайзер, следете Facebooк страницата на блога (тук), където още днес стартирам игра. Ако участвате в нея, ще имате възможност да спечелите чисто нов органайзер, в същия цвят като моя.

Слънчеви и организирани дни,

Цвети

gb1 If you like my new organizer, follow the Facebook blog page (here) where I am going to start a giveaway today. If you participate in it, you will be able to win a brand new organizer in the same color as mine.

Sunny and organized days,

Tsveti

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com6

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com9

bag-organization-purse-organizing-organizirane-damska-chanta-podrevdane-na-4antata-organaizer-za-chanta-cveti-tsveti-best-organizing-bloggers-organizirai.com4

Comment

See also