Тропически рай / Tropical Paradise

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM

bg Скъпи приятели, изминаха около десет дни от последната ми публикация – предостатъчно време, за да подготвя нещо ново, завръщайки се с вдъхновяващо тропическо вълнение и зареждащ ентусиазъм.
gb1 Dear friends, it’s been around ten days since my last post – plenty of time to prepare something new, returning with inspirational tropical excitement and charging enthusiasm.

bg Днес споделям с вас кадри от едно вълшебно място, където за миг забравяш кой си, какво работиш, къде се намираш и какви проблеми те терзаят. Тук имаш свободата да потънеш в прелестна панорама от природни чудеса. Там, където морето и небето се докосват в съвършена права, лодки се полюшват бавно в тюркоазените води, а чайките прелитат над огромно разнообразие от наситено-зелени растения, това се оказва също и мястото, където блясъкът на урбанизираните курорти шепне своите слова.

Споделям с вас това прекрасно райско кътче, защото просто „потънах“ в него и не исках да изляза на повърхността. Сякаш омагьосана, се оставих на полъха на бриза да ме ръководи и трябва да призная, че свободата, която изпитах, е напълно несравнима.

Локация: ресторант Tony Gigi, Несебър, България

gb1 Today I share with you some shots from one magical place where in a moment you forget who you are, what you are doing, where you are, and what problems you are worried about. Here you have the freedom to sink into a magnificent panorama of natural wonders. Where the sea and the sky touch each other in a perfect line, boats sail slowly in the turquoise water, and gulls fly over an enormous variety of deep-green plants, and this is also where the splendor of urbanized resorts whispered their words.

I share with you this wonderful part of paradise, simply because I “sunk” into it, and I did not want to go out on top of the surface. As if enchanted, I let the breeze to guide me and I must admit that the freedom I experienced is completely incomparable.

Location: Tony Gigi Restaurant, Nessebar, Bulgaria

slider

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM5

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM2

NESSEBAR_WONDERFUL_PLACES_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM

NESSEBAR_BLOG_TRAVEL_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM

NESSEBAR_TRAVEL_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM11

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM6

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM8

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM10

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM9

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM7

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM4

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM

NESSEBAR_BLOG_BLOGGER_BEAUTIFUL_PLACES_IN_THE_WORLD_PARADISE_AMAZING_VIEW_PANORAMA_SEA_VIEW_ORGANIZIRAI.COM3

Comment

See also