Wow Tea Detox Bottle Review

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-pink-organizirai.com

bg Скъпи приятели, след публикацията ми с идеи как да пием повече вода през деня (може да я прочетеш тук), няколко човека ме попитаха за стъкленото шише, което използвам. Затова днес ще направя кратко ревю* на детокс бутилката Wow Tea.

*Публикацията НЕ е спонсорирана и мнението, което споделям с вас е напълно обективно и безпристрастно, както винаги.

gb1 Dear friends, after my publication with ideas on how to drink more water during the day (which you could find here), several people asked me about the glass bottle I use. That’s why today I am going to do a quick review* about the detox bottle Wow Tea.

* This publication is NOT sponsored and the opinion I share with you is completely objective and impartial, as always.

wow-tea-detox-bottle-review-glass-plastic-reusable-bulgarian-lifestyle-blog-pink-organizirai.com

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-retro-style-organizirai.com

bg За какво я използвам?

Използвам бутилката предимно, за да пия вода през деня от стъклено, а не от пластмасово шише. Понякога съчетавам с плодове, които да овкусят водата ми, стига да имам време сутрин.

Как я използвам?

Бутилката се разделя на пет части – 2 стъклени, 2 пластмасови и 1 капачка, които се сглобяват с въртене. Измиването не е сложно, защото компонентите имат широки отвори.

Пластмасовите елементи имат функцията на сокоизстисквачка. Ако между тях се поставят малко плодове, с ръчно въртене ще се изцеди сока.

Аз предпочитам просто да поставя плодовете във стъклените елементи на бутилката и те през целия ден да овкусяват водата. Така, ако допълвам шишето през деня, „новата“ вода също ще има приятен плодов привкус. Най-често слагам половин лимон, нарязан на малки парченца. Старая се да отделям кората, за да не придава излишна горчивина и в крайна сметка се получава много много много свежа лятна напитка!

gb1  What I use it for? 

I use the bottle mostly to drink water during the day from glass, not from plastic material. Sometimes I combine the water with some fruits to flavor my water, if I have some free time in the morning.

How I use it?

The bottle could be divided on five parts – 2 glass, 2 plastic and 1 cap, which could be assembled with rotation. Washing is not complicated because the components have wide openings.

The plastic elements have the function of a juicer. If some fruit is placed between them, the juice will be squeezed with manual rotation.

I prefer to just put the fruits into the glass elements of the bottle and they add up taste to the water all day long. So, if I refill the bottle with water during the day, the “new” water will also have this fruit flavor. Most often I put half lemon, cut into small pieces. I try to separate the peel in order not to give unnecessary bitterness and after all I get a very very very  fresh summer drink!

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-separated-parts-organizirai.com

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-lemon-flavor-organizirai.com

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-yellow-straw-organizirai.com

bg Какво ми харесва?

 • Свеж дизайн;
 • Многократна употреба в полза на околната среда;
 • Лесно се мие, благодарение на широките отвори;
 • Лесно се вкарват и изваждат плодовете, отново благодарение на широките отвори;
 • Здравина – издържа на удари и падане от високо (тествано!).

gb1  What I like about it?

 • Fresh design;
 • Reusable, which is good for the environment;
 • Easy to wash, thanks to wide openings;
 • Easy to insert and remove fruits, thanks to the wide openings;
 • Strong glass – withstands strikes and falling from high (tested!).

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-pink-organizirai.com

bg Какво не ми харесва?

 • Пластмасовите елементи са потопени във водата, а както знаем, пластмасата отделя вредни вещества;
 • Ако компонентите не са стегнати здраво или пък са завъртяни леко накриво, понякога бутилката тече;
 • Уплътненията правят доста силен вакуум, затова понякога се изваждат;
 • Капачката имаше сива дръжка, която много бързо се скъса под тежестта на бутилката.

gb1  What I don’t like?

 • Plastic elements are immersed in the water, and as we know, plastic releases harmful substances;
 • If the components are not firmly attached or if they are swirled slightly, sometimes the bottle drips;
 • The seals make a very strong vacuum, so sometimes they fall off;
 • The cap had a grey handle that broke very quickly under the weight of the bottle.

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-nature-cute-pink-organizirai.com

bg Надявам се, че съм била изчерпателна и детайлна в оценката си. Споделете в коментарите по-долу, дали ви е интересно да правя подобни публикации с ревюта на различни продукти.

Целувки, слънце и организирани дни 🙂

gb1  I hope I have been comprehensive and detailed in my assessment. Share in the comments below if you are interested me to make such publications with reviews of various products.

Kisses, sun and organized days 🙂

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-lemon-water-organizirai.com

wow-tea-detox-bottle-review-blogger-bulgaria-glass-reusable-water-organizirai.com

Comment

See also