5 Tips to take your bedroom to the next level

tips-to-take-your-bedroom-to-the-next-level-interior-design-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com - Copy

bg Здравейте, приятели! За мен, домът е съкровено място, където всеки от нас трябва да намира уют и вътрешно спокойствие. Убедена съм, че всички искаме да живеем в по-модерен и комфортен дом, затова днес съм подготвила за вас 5 съвета как да преобразим спалнята си и да я накараме да изглежда много по-луксозно.
gb1 Hello friends! For me, the home is a sacred place where each of us has to find coziness and inner peace. I am convinced that we all want to live in a more modern and comfortable home, so today I’ve prepared 5 tips for you to transform our bedroom and make it look much more luxurious.

Slider_Great_tips-to-take-your-bedroom-to-the-next-level-interior-design-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com

flowers-decoration-tips-to-take-your-bedroom-to-the-next-level-interior-design-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com

bg 1/ Изберете цветова палитра

Цветовете са много важни! Те могат да накарат едно помещение да изглежда претрупано и тясно или пък да „отворят“ пространството и да му придадат класически и елегантен вид. Спрете се на неутрални цветове като бяло, сиво, черно или бежово и добавете само няколко елемента – ваза, възглавница, покривало и т.н. в по-изразителен цвят по ваш вкус, които по този начин ще изпъкнат в стаята.

gb1 1/ Select a color palette

Colors are very important! They can make a room look cluttered and narrow or to “open” the space and to give it a classic and elegant look. Choose some neutral colors like white, gray, black or beige and add just a few items – a vase, a pillow, a cover, etc. in a more expressive color to your liking, which will thus stand out in the room.

interior-design-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com

bg 2/ Бъдете минималисти

Опитайте да държите върху нощното шкафче и скрина възможно най-малко вещи. Изчистените повърхности придават много семпла и елегантна визия на дома, сякаш току-що си влязъл в магазин за мебели.

gb1 2/ Keep it minimal

Try to keep on the nightstand and dresser as few belongings. Uncluttered surfaces give a very simple and elegant look to the home, such as if you just entered a furniture store.

tips-to-take-your-bedroom-to-the-next-level-interior-design-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com - Copy

bg 3/ Оправете леглото

Опитайте да оправяте леглото си всяка сутрин. Постарайте се да го „облечете“ също толкова старателно, колкото обличате и себе си. Подберете покривало, което пасва на вкуса и бюджета ви и добавете няколко fancy възглавници за декор.

gb1 3/ Dress your bed

Try to dress your bed every morning. “Dress” it as carefully as you dress on yourself. Choose a cover that fits your taste and budget and add some fancy decor pillows.

perfume-avon-today-tommorow-always-tips-to-design-your-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com

bg 4/ Декорирайте

Силата на декора е много мощна. Изберете не повече от 3 ключови декорации в спалнята, които да се допълват и да бъдат в една цветова тоналност. Може да комбинирате цвета на завесите с покривалото за леглото, а на нощното шкафче да поставите малка лампа в същия цвят. Постарайте се да не прекалявате с акцентите, за да не постигнете обратен ефект.

gb1 4/ Decorate

The power of the décor is very strong. Choose no more than 3 key bedroom decorations which should complement each other and be in one color tone. You can combine the color of the curtains with the bed cover, and on the nightstand you can put a small lamp in the same color. Make sure you do not overdo the highlights to avoid the reverse.

interior-design-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com

bg 5/ Финални щрихи

Един дом не е истински уютен и топъл, ако в него няма нещо сантиментално, което да носи само и единствено на вас мили емоции и душевна радост. Поставете в спалнята си снимка с любим човек, сувенир от вълнуващо пътешествие или подарък от някого, на когото държите. Уверете се, че сте избрали точно това, което ще ви накара всеки ден да се усмихвате.

gb1 5/ Final touch

A home is not really cozy and warm, if there is nothing sentimental in it, which will bring only you loving emotions and soul joy. Put in your bedroom a photo with a loved one, a souvenir of an exciting journey or a gift from someone you care about. Make sure you choose exactly what will make you smile every day.

how-to-design-your-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com

decorate-your-bedroom-organizing-blog-liestyle-organizirai.com

Comment

See also