Top 5 organizing principles

banner_top5

banner_top5

bg Бъркотията е навсякъде – не само у дома, но и в съзнанието ни. Имаме забързано ежедневие, възниква задача след задача и сякаш времето не стига дори да си сготвим вечеря. Аз следвам няколко основни принципа, които правят живота ми малко по-подреден и изчистен и така освобождавам време за любимите си дейности в среда, която ми е комфортна и приятна. Вижте кои са те!

gb1 The mess is everywhere – not only in our homes, but in our minds too. We live in hurry, we have a task after task and I have the feeling that you have not enough time even to cook a dinner. I follow a couple of principles, that makes my life a little bit tidier and clean and that is how I release time for my favorite activities in a comfortable and nice environment. Look which are these principles?


bg 1. Оправям леглото си всеки ден.

Това звучи като нещо незначително, но повярвайте – има огромно значение. Още със ставането опънете завивките и постелете едно шалте върху леглото си. Отнема най-много минута, но ще ви даде чувството, че първата задача за деня е изпълнена. Това увеличава производителността и през целия ден ще изпълнявате последователно задача след задача. Да не пропускаме, че покривалото ще предпази завивките и чаршафите ви от прах и алергени, дори от космите на домашния любимец.

gb1 1. I make my bed every day.

That sounds like an insignificant activity, but believe me – there is a huge importance.  As soon as you wake up, stretch the covers and put over them a mat for the bed. It does not take more than a minute, but it will give you the feeling that the first task of the day is done. This increases productivity throughout the day and you will finish one by one all of yours tasks. Let’s not forget that this mat will protect your blankets and sheets of dust and allergens, even the hairs of the pet.

bed

bg 2. Не оставям работа за „по-късно“.

Принципът е да прибирам нещата там, където им е мястото в момента, в който вече не са ми нужни. Да се прибера и да „метна“ дънките на стола или на дивана е грешно, защото кого заблуждаваме – „по-късно“ няма да дойде и купчината ще стане по-голяма.

gb1 2. I don’t postpone my tasks for “later”.

The principle is to put the things where they belong at the moment they are no longer needed. It is wrong to go home and to throw the jeans on the chair or on the couch, because who do we delude – “later” will not come and the pile will become bigger.

clock

bg 3. Използвам кутии за съхранение.

Някои кутии съм си направила сама. Опаковам обикновена картонена кутия от обувки в хартия за подарък и ефектът винаги ми харесва. Такава може да видите тук. Други кутии съм купувала от Джъмбо, Икеа или Немски център и също много им се радвам.

Кутиите поставям в чекмеджетата и шкафовете и са най-добрият ми приятел в борбата с безпорядъка. Разделят вещите по категории и никога не образуват струпани купчини. Поставям всички кабели и зарядни в една кутия, всички вестници и списания – в друга, всички лекарства в трета и т.н.

gb1 3. I use storage boxes.

Some of the boxes I’ve made myself at home. I wrap plain cardboard shoe box in gift wrapping paper and I always like the final result. That kind of wrapped box you could see here. Other boxes I have bought from “Jumbo” store, “IKEA” or “German center” and I enjoy them also a lot.

I put the boxes in drawers and cupboards and they are my best friends in the fight against clutter. The divide things into categories and there are not never stacked piles. I put all cables and chargers in one box, all newspapers and magazines – in other, meds in third, etc.

box

bg 4. Не оставям излишни вещи върху повърхностите.

Нека всяка вещ да има своето място в шкафа, гардероба или чекмеджето. Върху скрина постави красива ваза със свежи цветя. Украси масата с ароматна свещ, а не със стари вестници и купчина брошури.  Така ще отвориш пространство за всичките си сетива, а и почистването става в пъти по-бързо и приятно. А ако сте пропуснали публикацията, в която описвам как да си направите семпъл и модерен свещник, вижте тук.

gb1 4. I don’t put random things over the surfaces.

Let each item to have its place in the cabinet, closet or drawer. Put a beautiful vase with fresh flowers over the dresser. Decorate the table with a candle, not with old newspapers and a pile of brochures. This will open up space for all your senses, and the cleaning will be faster and more enjoyable. If you missed the post, in which I described how to make a simple and modern candle holder at home, check here.

vase

bg 5. Винаги нося със себе си тефтерче.

В него записвам задачите, които ми предстоят, идеите, които ми хрумват през деня, списък на продуктите, които трябва да купя след работа. В момента, в който ти хрумне нещо – запиши го! Така няма да ти се наложи да се напрягаш по-късно да си спомниш каквото и да е и ще освободиш съзнанието си за нови идеи! За тези, които предпочитат да бъдат по-модерни и да използват смартфона си, препоръчвам мобилното приложение Quip“. С него можеш да създаваш документи, списъци със задачи или да управляваш финансите си. Разбира се, безплатно е и за iOS, и за Android, защото в противен случай нямаше да го препоръчвам.

gb1 5. I always carry a notebook in my purse.

I write down all my tasks for the day, my ideas, a list of products that I need to buy after work. At the moment you think of something – write it down! So you will not have to exert yourself later trying to remember something and you will free space in your mind for new ideas! For those who prefer to be modern and use their smartphones, I recommend the mobile application “Quip”. You can create documents, task lists or to manage your finances with it. Of course, it is free for iOS, and Android, because otherwise I would not recommend it to you.

notes

bg Бъдете щастливи, наслаждавайте се на живота и не забравяйте, че всичко е въпрос на навик. Дори и най-невъзможните усилия изискват само няколко повторения на едни и същи действия, докато се превърнат в рутина.bgefsf

 

gb1 Be happy, enjoy life and do not forget that everything is a matter of habit. Even the most impossible efforts require only a few repetitions of the same action until it becomes a routine.

en32

 

Comment

See also