Lipsticks organization

13621575_10209092383254162_346898647_o

bg Дамите много обичаме да слагаме червило, да подчертаваме устните и красотата си. Но вие как съхранявате червилата си? Често ги поставяме изправени в чекмедже или върху тоалетката и при най-малкото движение всички гилзички падат като домино. Ето един прилежен и естетичен начин да съхраните до 9 червила.

gb1 The Ladies love put a lipstick to emphasize their lips and beauty. But how do you store your lipsticks? Often we put them upright in a drawer or on the the vanity and at if  you do any movement all lipsticks are falling like dominoes. Here is a tidy and aesthetic way to store up to 9 lipsticks.

13621575_10209092383254162_346898647_o

bg Този пластмасов органайзер, наподобява стълбичка и така червилата, които са най-назад са по-повдигнати и не се скриват. Това ползволява тяхното често използване и не остават забравени в ъгъла. Органайзерът има 9 малки отделения, като това спира възможността червилата да падат, да се търкалят и дори да се нараняват опаковките. Освен функционалността на органайзера, той е също и много елегантен. Може да бъде поставен върху тоалетката, за да декорирате.

А вие къде поставяте червилата си?

gb1 This plastic organizer looks like a stairway so the lipsticks, which are in the back are raised and not hidden. This allows to use them frequently and not left them forgotten in the corner. The organizer has 9 small compartments, which limits the possibility lipsticks to fall, to roll and even damaging their packaging. Besides the functionality of the organizer, it is also very elegant. It can be placed on the vanity to decorate.

And how do you store your lipsticks?

Comment

See also